Noordwijk voorstander van verplaatsen station Voorhout

VOORHOUT, 1 juli 2020 – De gemeenteraad van Noordwijk wil in een gezamenlijk project met Teylingen station Voorhout verplaatsen naar de Noordelijke Randweg aan de oostgrens van Noordwijk. Noordwijk juicht het idee van het Teylingse raadslid Dion Piket toe.

De indieners van de motie zien de volgende voordelen van de verplaatsing:

  • Aanzienlijk kortere fietsverbindingen met Noordwijk en Noordwijkerhout.
  • Een minuten snellere HOV busverbinding Noordwijk-Schiphol.
  • De mogelijkheid dit station als transferium te gebruiken voor badgasten.
  • Indien de Randweg wordt doorgetrokken naar de ‘s-Gravendamseweg ontstaat er ook een snelle OV-verbinding tussen Noordwijkerhout en station Voorhout.

De motie van VVD, DOEN!, NZ Lokaal, PvdA en CDA werd met 24 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. Bruisend Noordwijk en één raadslid van de VVD stemden tegen. Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) vraagt zich af of het 400 meter, of 1 minuut fietsen, verplaatsen van het station veel voordeel biedt (het idee van Piket is verplaatsing over 1200 meter, red.). Hij denkt ook dat Noordwijk ‘vreselijk gaat hangen aan het idee van één raadslid’. Volgens Dick Gutlich (D66) moet het station dan nadrukkelijk “Noordwijk – Voorhout” gaan heten.

Wethouder Roberto ter Hark heeft over de mogelijke verplaatsing van het station al contact gehad met de Teylingse wethouder Marlies Volten. Volgens Ter Hark is de reactie uit Teylingen dat het altijd interessant is om te kijken of er ideeën zijn die leiden tot beter bereikbaarheid van de regio. Ter Hark wil eerst verder onderzoek doen naar de voordelen voordat de gemeenten bij de provincie en Prorail aankloppen.

Plan Piket
Raadslid Dion Piket wil het drukke station met ongeveer 3500 in- en uitstappers per dag ongeveer 1200 meter verplaatsen naar de onderdoorgang van de Noordelijke Randweg.

“Al acht jaar lang wordt er gesproken over een onveilige situatie. Een aantal malen is er ook behoorlijk geïnvesteerd (onderzoek en aanpassingen) die uiteindelijk niet bijdragen aan een veilige situatie. Recent is besloten om er maar weer 300.000 euro tegen aan te smijten voor weer een schijnoplossing”, aldus Piket.

Ondertunneling van de spoorwegovergang kost volgens Piket 100 en 200 miljoen euro en de drukte rondom het station zal daarmee niet afnemen.

Verplaatsing van het station levert volgens Piket onder andere de volgende voordelen:

  • Verkeersstromen (auto/fiets/voetgangers) gaan drastisch naar beneden.
  • Dichtligtijden van de overweg worden behoorlijk lager (nu zijn de spoorbomen gesloten als er een trein bij het station staat)
  • Geen haastige passagiers meer die de veiligheid bij de overgang niet zo nauw nemen.
  • Uiteindelijk een leefbare omgeving rond het centrum van Voorhout.
  • De HOV busroute hoeft niet meer via huidige stationsgebied te rijden.
  • Mogelijkheid van woningbouw, winkels en horeca op het huidige parkeerterrein bij het station.

Voor de gemeente Teylingen zal dit in ieder geval geld opleveren, denkt Piket.

Nadeel van de verplaatsing is dat reizigers die van of naar Voorhout reizen na verplaatsing van het station 1,5 kilometer moeten lopen of fietsen tussen het station en het centrum van Voorhout. Dat is vergelijkbaar met station Sassenheim dat ook aan de rand van het dorp ligt.

Advertentie