Net binnen

‘Onhoudbare situatie’ door personeelstekort bij politie

Politie

TEYLINGEN, 9 december 2019 – Bij de politie staat het water tot de lippen door een personeelstekort. “Het is een onhoudbare situatie, dit houd ik geen half jaar meer vol met mijn mensen”, zegt Henk Woppenkamp, teamchef politie Noordwijk en Teylingen. Het team van Woppenkamp is het laatste jaar met 16 man ingekrompen naar een team van 73 agenten.

Burgemeester Carla Breuer is onlangs is samen met 27 andere burgemeesters in de regio Den Haag geïnformeerd over de schaarste bij de politie. De belangrijkste oorzaak voor de uitstroom van politieagenten is pensionering. Het duurt nog een aantal jaar om het tekort weer aan te vullen omdat werving en opleiding van agenten tijd kost. Tot die tijd kan er volgens Breuer minder tijd besteed worden om toezicht te houden. Wijkagenten moeten bijvoorbeeld in plaats van surveillance in de wijk een deel van hun tijd diensten draaien om op noodmeldingen af te gaan. “De boodschap is dat we het nog net redden. Dat is vooral te danken aan het sterke lokale politie team met een enorme inzet”, zegt Breuer.

“Op de momenten dat het nodig is, zullen we er zijn”, verzekert Woppenkamp. Het betekent wel dat 35 agenten van de 73 al nodig zijn om 24 uur per dag een politieauto te laten rijden naar 112-meldingen. De teamchef moet ook een deel van zijn mensen regionaal uitlenen aan Den Haag, bijvoorbeeld bij de onrusten in Duindorp en de beveiliging van bedreigde personen.

Eén van de consequenties van het personeelstekort kan zijn dat evenementen geen vergunning kunnen krijgen omdat er geen agenten beschikbaar zijn. De gemeente probeert het tekort tegen te gaan door inzet van BOAs en een particulier beveiligingsbedrijf.

Het maandagavond besproken integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 stelt de volgende prioriteiten:

1. Verkeersveiligheid
2. Tegengaan van huiselijk geweld
3. (Woon)overlast en maatschappelijke onrust
4. Jeugd en veiligheid
5. Ondermijning: georganiseerde ondermijnende criminaliteit

GroenLinks wil op korte termijn een debat met de burgemeester over de gevolgen van het personeelsakkoord.