Oppositie: College heeft te weinig bereikt op gebied van duurzaamheid

TEYLINGEN, 22 mei 2018 – “Er is de afgelopen vier jaar in Teylingen niet heel veel bereikt op het gebied van duurzaamheid. De wethouder is als de kapotte laadpaal op de Warmondse gemeentehaven: Duurzaam in het hart maar doet niets.” Dat is de kritiek van Joost van Doesburg (PvdA) vanavond in de commissie Ruimte. De gezamenlijke oppositiepartijen CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie komen met een alternatief plan om Teylingen sneller duurzaam te maken. De VVD wilde het voorstel niet in de commissie bespreken. In plaats daarvan kon achter gesloten deuren terugkoppeling gegeven worden over het coalitieprogramma. Daar zag de oppositie echter niets in.

“Ik ben niet achterovergeslagen van de vernieuwende voorstellen. Het is een bevestiging van wat we al hebben opgeschreven en waar we nu mee bezig zijn om uit te voeren”, zo reageert wethouder Arno van Kempen op de duurzaamheidsplannen van de oppositie. Hij ziet twee interessante punten in het oppositievoorstel: versnelling om de gemeentelijke gebouwen in 2022 al energieneutraal te maken en het meer betrekken van de inwoners bij de duurzaamheidsdoelstellingen.

Wat is duurzaam?
Duurzaamheid is niet alleen zonne-energie en windmolens. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. De Verenigde Naties definieert duurzaamheid als “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

Sky Radio
Gerben Dijkstra (CDA) maakt zich zorgen dat Teylingen in 2017 uitkwam op een duurzaamheidsscore van 56% terwijl de ambitie is om in 2018 op 65% uit te komen. “Het is zeer twijfelachtig of we zo de 100% duurzaamheid in 2030 gaan halen. Er zal bestuurlijk lef getoond moeten worden, anders halen we het niet”, aldus Dijkstra.

Volgens Mirjam Mack (ChristenUnie) is het coalitieprogramma ‘erg vaag’ op het gebied van duurzaamheid. Zij vraagt daarom de drie coalitiepartijen het initiatiefvoorstel van de oppositie te omarmen.

Don Verhoeff (GroenLinks) zegt dat er niet veel tijd meer is tot 2030 om de hele gemeente energieneutraal te maken. Er moet volgens hem dan ook niet in wij-zij termen gedacht worden.

Van Kempen vergelijkt Van Doesburg en zijn kritiek met Sky Radio: “elke dag hetzelfde liedje”. Volgens Van Kempen staat Teylingen met haar duurzaamheidsagenda op de 21ste plaats van 388 gemeentes (Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2017).

Hoewel de partijen verschillend aankijken tegen de bereikte resultaten op het gebied van duurzaamheid, lijken alle partijen het toch wel eens te zijn dat duurzaamheid voortvarend moet worden opgepakt. Van Doesburg stelt voor om op een later moment te praten over een raadsbreed duurzaamheidsakkoord met plannen voor de komende 20 jaar. Wethouder Van Kempen ziet ook het liefst dat de plannen van de coalitie en de oppositiepartijen samengebracht worden. Het initiatiefvoorstel van de oppositie wordt voorlopig aangehouden.