Pas op de plaats voor plan Van Pallandtlaan

TEYLINGEN, 21 juni 2019 – De Provincie Zuid Holland maakt voorlopig pas op de plaats met het aanpassen van de twee rotondes op de Van Pallandtlaan in Sassenheim. Een informatieavond in april over verbreding van deze rotondes veroorzaakte grote onrust bij de omwonenden. Zeker toen duidelijk werd dat er wellicht huizen moeten wijken voor de aanleg van twee fietstunnels. (Foto: Omwonenden bestudeerden het plan op de informatieavond)

In een brief aan de omwonenden erkent de provincie dat het plan tot veel onrust heeft geleid. Ook de kritiek dat er geen duidelijkheid is over de nut en noodzaak van deze aanpassingen neemt de provincie ter harte. De provincie gaat nu eerst kijken of er andere oplossingen zijn en organiseert dan na de zomervakantie een nieuwe informatiebijeenkomst.

De omwonenden lijken er niet gerust op dat het plan hiermee ook van tafel is. De heer Koomen vroeg dinsdag namens de omwonenden in de commissie Ruimte voor welk probleem de verbreding van de rotondes nu eigenlijk de oplossing is. Hij noemde het een op drijfzand gebaseerd project met een open eind financiering dat sterk negatief uitpakt voor de bewoners van de Van Pallandtlaan.

Papierversnipperaar
Ook de raadsleden waren kritisch over het plan dat vooral tot doel zou hebben een snelle busverbinding tussen Schiphol en Noordwijk mogelijk te maken. Maar volgens de omwonenden rijdt de huidige bus al zonder opstopping over de Van Pallandlaan en is daar dus helemaal geen aanpassing voor nodig. Volgens CDA-Raadslid Sybrinne de Vries moeten de aanpassingen aan de rotondes er dus alleen komen omdat er toevallig een zak geld voor beschikbaar is. Het plan moet wat haar betreft dan ook definitief de papierversnipperaar in. Maar zover wilde de andere raadsfracties niet gaan. Die zagen het liever onder in een diepe la verdwijnen. En wethouder Brekelmans wil de mogelijkheid hebben het plan daar weer uit te halen als de gemeente en de provincie de omwonenden hebben kunnen uitleggen hoe het zit met de nut en noodzaak van de verbreding van de rotondes. Want Brekelmans ziet ook belang in een goede oost-westverbinding.

Ook bij dit plan was er weer kritiek op de communicatie met de omwonenden. Veel omwonenden werden tijdens de informatie-avond in april overvallen met met de mededeling dat er huizen zouden moeten verdwijnen. Maar enkele van hen waren voorafgaand aan de avond al benaderd over de mogelijke verkoop van hun huis. De teneur van die informatieavond was toch vooral dat de verbreding er moest komen. Koomen hoopt dat de omwonenden nu de mogelijkheid krijgen om mee te denken over alternatieven.

Zie ook:
Omwonenden Van Pallandtlaan geconfronteerd met grotere rotondes en fietstunnels