Petitie tegen parkeerplannen Groot Seminarie

WARMOND, 2 juli 2020 – UPDATE Een groep Warmonders is een petitie begonnen tegen de parkeerplannen rond het Groot Seminarie in het dorp. In het gebied komen 107 huurappartementen en 51 koopwoningen en appartementen. Daarnaast komt er in het oude gebouw van Mariënhaven een zorgcomplex. De gemeente en projectontwikkelaar abcnova willen hiervoor tussen de Bisschopslaan en de Seminarielaan 132 tot 135 parkeerplekken creëren.

Volgens de Warmonders zijn dit nog niet de helft van het aantal parkeerplaatsen dat volgens de huidige parkeernormen nodig is. Zij vrezen daardoor een een grote parkeerdruk in de aangenzende Weiden-wijk, waar al onvoldoende parkeergelegenheid is.

Maar ook de twee varianten die zijn uitgekozen om de parkeerplaatsen te realiseren tussen de Bisschopslaan en de Seminarielaan stuiten op bezwaren. De Warmonders vrezen dat de groene lanen ernstig zullen worden aangetast door de aanleg van de parkeerplaatsen tussen de bomen. Het historisch genootschap Warmelda noemt de parkeerplannen in een brief zelfs “in cultuurhistorische zin rampzalig.”

Parkeergarage
In de petitie wordt de gemeente opgeroepen om de projectontwikkelaar opdracht te geven een parkeervoorziening te realiseren die voldoet aan de parkeernorm. De initiatiefnemers willen dat een ondergrondse parkeergarage daarbij niet wordt uitgesloten. De petitie was donderdagavond door 376 mensen ondertekend.

Direct bij de eerste presentatie van de plannen voor het gebied, begin 2019, maakten de omwonenden hun zorgen over het parkeren al duidelijk. Het plan voldeed vanaf het begin niet aan de parkeernorm. Volgens Jos Verhulst van abcnova hoefde dat ook niet omdat er veel starters zonder auto in het complex komen te wonen er er deelauto’s op het terrein komen “We willen dan ook een ontheffing van de parkeernorm”, liet Verhulst destijds weten. “Als we daar wel aan moeten voldoen gaan we de hele groenstrook langs de oprijlaan (de Seminarielaan [red.]) vol leggen met stenen”, zo dreigde hij.

Regie
Het is de vraag of de petitie van de omwonenden nog iets uit kan halen. De gemeenteraad heeft eerder de regie over het project uit handen gegeven, toen het instemde met de integrale visie voor het gebied. Die moet als basis dienen voor het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied. Toenmalig wethouder Brekelmans liet destijds in de commissie Ruimte weten dat “van wat in de visie staat niet moet worden afgeweken in het bestemmingsplan. De visie bevat de leidende kaders voor het bestemmingsplan.” ”Zitten we in een fuik?”, zo wilde toenmalig PvdA raadslid Van Doesburg daarop weten. “Een beetje wel. U kunt straks bijvoorbeeld niet met nog een ander plan voor parkeren komen”, zo verduidelijkte Brekelmans. Deze stellingname werd tijdens de beslissende gemeenteraadsvergadering nog eens bevestigd in de brief van abcnova. Dat wilde het plan “in goed overleg met de professionals van de gemeente verder uitwerken”. Maar voegde daar aan toe: “Het is wat ons betreft zeer ongebruikelijk om alle details van de plannen ter goedkeuring te moeten voorleggen aan de raad.”

Zorgaanbieder
In het gebouw van Mariënhaven zouden oorspronkelijk ook koopappartementen worden gemaakt. Maar inmiddels is dit gebouw verkocht aan een zorgontwikkelaar, zo liet wethouder Marlies Volten onlangs weten. De zorgontwikkelaar gaat het verbouwen binnen het huidige bestemmingsplan. Na de verbouwing wordt het gebouw verkocht aan een belegger die het langdurig gaat verhuren aan een zorgaanbieder. De bedoeling is dat er op de eerste verdieping een afdeling voor ‘zware zorg’ komt. Op de tweede verdieping komt een afdeling voor kortdurende zorg, c.q. een zorghotel. Bij elkaar gaat het om 40 eenheden.

Lees ook:
180 woningen in en rond het Groot Seminarie in Warmond
Visie Groot Seminarie blijkt fuik
Stemmen staken over visie Groot Seminarie
Gemeenteraad geeft regie project Groot Seminarie uit handen