Principeakkoord over appartementen in bollenschuur van Bergman

SASSENHEIM, 12 maart 2019 – De voormalige bollenschuur van Bergman op Teijlingerlaan 69 wordt herontwikkeld voor woondoeleinden. In het Rijksmonument komen maximaal zes appartementen en achter de bollenschuur mogen twee woningen gebouwd worden. Het college stemt in principe in met de bouwplannen.

De woningen komen ter hoogte van de narcissenloods op het terrein achter de bollenschuur. Eerder was nog sprake van vier villa’s waarbij het zicht op de Ru├»ne van Teylingen vanaf de Teijlingerlaan werd ontnomen. Nu krijgt het terrein tussen de bollenschuur en de Teijlingerlaan een open karakter.

Vorig jaar legde de gemeente nog een dwangsom op aan eigenaar Stol om de staat van de bollenschuur niet te laten verslechteren.

De bollenschuur is een Rijksmonument uit 1914, in sobere zakelijke stijl uitgevoerd naar ontwerp van architect A.L. Verhoog in opdracht van de kwekers de gebroeders Bergman.