Net binnen

PvdA wil geen tennisbanen op woningbouwlocatie Langeveld

SASSENHEIM, 22 juni 2020 – “Op een tennisbaan kun je niet wonen!”, zo parafraseert Paul Witteman (PvdA) Jan Schaefer. De PvdA is tegen het aanleggen van de in 2014 beloofde tennisbanen voor de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) op de woningbouwlocatie Langeveld. Het college verwacht in 2023 de eerste van de 70 woningen van de locatie Langeveld op te leveren. Het gaat volgens het college langzaam omdat vanwege de ernstige crisis op de woningmarkt prioriteit is gegeven aan woningbouw waarbij de gemeente zelf geen grondeigenaar is.

“We denken dat de behoefte aan woningen veel groter is dan aan tennisbanen”, zegt Witteman. De STV verhuisde juist van de Parklaan naar de sportpark Roodemolen om ruimte te maken voor woningbouwproject Bloementuin. In 2014 stemde de gemeenteraad in met een tennispark van 11 banen die in twee fases aangelegd zou worden op sportpark Roodemolen.

In de eerste fase zijn de huidige negen tennisbanen en het clubhuis gebouwd binnen de kaders van het bestemmingsplan. Voor de tweede fase met de tiende en elfde baan en twee kinderbanen wilde de gemeente het sportpark uitbreiden naar het westen de Roodemolenpolder in. Het is echter niet gelukt om het stuk weiland te kopen.

“De hiervoor noodzakelijke grondaankoop is problematisch. De gemeente heeft een streep gezet onder de verwerving van gronden voor STV Fase 2 met de grondeigenaar. De gesprekken over grondverwerving is een lang traject geweest en zowel de vereniging als de gemeente zagen geen vorderingen”, aldus het college. Het college kijkt nu met de STV naar andere opties, waaronder opties om de tennisbanen te realiseren op de locatie Langeveld. De uitkomst zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd en is mede bepalend voor de ontwikkelmogelijkheden voor woningbouw.

In het midden de locatie Langeveld met daarboven het tennispark van de STV (foto Google Earth)

De PvdA stelde vragen over de trage voorgang van de locatie Langeveld aan de Hoofdstraat naast sportpark Roodemolen. “Het is juist dat het proces langzaam verloopt (…) Na de start van de ontwikkeling in 2010 is de ontwikkeling van de locatie vanaf 2012 stil komen te liggen vanwege de ernstige crisis op de woningmarkt en de nasleep daarvan (..)”, aldus het college. Daarna is prioriteit gegeven aan woningbouw waarbij de gemeente zelf geen grondeigenaar is.

Geschiedenis locatie Langeveld

  • 2010 Vaststelling projectplan
  • 2010 Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet
  • 2011 Vaststelling participatieplan
  • 2012 Participatiebijeenkomsten (meedenkgroepen)
  • 2012 Inspiratiemarkt voor Langeveld (Duurzaamheid)
  • 2012 Opstellen Emotionele Wensenkaart i.s.m. Copijn en ‘Bijzondere gebouwen’
  • 2012 Expertmeeting
  • 2014 Betrokken in onderzoek en besluitvorming varianten uitplaatsing STV
  • 2015/2016 Betrokken in onderzoek tijdelijke huisvesting statushouders
  • 2019/2020 Betrokken in onderzoek varianten realisatie fase 2 STV

Advertentie