Raadsleden tegen hondenbelasting, maar voor toeristenbelasting

TEYLINGEN, 29 oktober 2019 – De voltallige gemeenteraad keerde zich maandagavond tegen het voorstel van het college van B&W om de hondenbelasting in Teylingen weer in te voeren. Binnen verschillende raadsfracties leeft wel de wens voor de invoering van een toeristenbelasting. En daarvan had het college in de begroting 2020-2023 juist aangegeven er geen voorstander van te zijn.

Het college had met de invoering van de hondenbelasting een ton op willen halen om de huidige voorzieningen voor honden te bekostigen. Maar in de gecombineerde commissievergadering werd al snel duidelijk de alle raadsfracties het een slecht plan vonden. Volgens Trilokaal ruimen de meeste mensen de hondenpoep netjes op en is er geen reden om ze extra te belasten. Dat vond ook D66, dat daarnaast vraagtekens zette bij de kosten die gemoeid zijn met de inning van de hondenbelasting. De PvdA rekende voor dat om op een netto opbrengst van een ton uit te komen, de gemeente zo’n 220.000 euro aan hondenbelasting moet heffen. Dat zou neerkomen op zo’n 75 euro per hondenbezitter in Teylingen.

Toeristen
De toeristenbelasting vindt het college van B&W juist een slecht idee, omdat het toeristen zou afschrikken. Maar volgens het CDA zal er geen toerist minder om komen. Ook GroenLinks vond het een acceptabel idee om met de invoering van toeristenbelasting 200.000 euro op te halen. Ook D66 en de Christen Unie voelen hier wel voor. De overige partijen zijn hier nog niet uit. Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van 7 november moet duidelijk worden of er een meerderheid voor het plan is.

Een aantal andere plannen van het college om geld binnen te halen riepen ook weerstand op. Zo werd het plan om een metershoge reclamezuil langs de A44 te zetten veelvuldig als horizonvervuiling bestempeld. Ook het door het college gewenste onderzoek naar een centrale huisvesting voor de bibliotheken in Teylingen gaat er niet komen. Op de VVD na, waren alle partijen van mening dat alle drie de dorpen een eigen bibliotheek moeten houden. Minder clementie was er voor het muziekonderwijs op de basisscholen. Volgens het college kan de gemeentelijke subsidie voor dat onderwijs wel worden geschrapt, omdat de scholen ook geld van het rijk krijgen. Daarin wordt het college gesteund door coalitiepartijen VVD en Trilokaal en oppositiepartij GroenLinks.

Advertentie