Samenwerking voor veiligheid beloond met tweede KVO ster

SASSENHEIM, 20 mei 2019 – Het centrum van Sassenheim heeft zaterdag de tweede ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontvangen. Het keurmerk is een erkenning dat de ondernemers, gemeente, politie en brandweer goed hebben samengewerkt sinds de eerste ster die ze in november 2015 ontvingen. Ondernemers informeren elkaar snel via Whatsapp als er bijvoorbeeld vals geld in omloop is. Ondernemers spreken elkaar ook aan op onveilige situaties zoals bij laden en lossen.

Burgemeester Breuer onthulde zaterdag samen met ondernemers, politie en brandweer de tweede KVO-ster in het trottoir voor de ingang van park Rusthoff. Breuer feliciteerde de KVO werkgroep: “De tweede ster is een nog veelbetekenende ster omdat wat je bereikt hebt gecontinueerd is”. Zowel leden van de ondernemersvereniging als niet-leden deden de afgelopen 3 jaar mee in de KVO werkgroep. Het draagvlak werd uitgebreid met vertegenwoordiging uit het Voorhavenkwartier en de horeca.

Elkaar aanspreken
Voorzitter van de werkgroep, John van der Tol, zegt dat er een schouw is gedaan waarbij onveilige situaties in de winkelstraat in kaart zijn gebracht. Ondernemers spreken elkaar aan en helpen elkaar om onveilige situaties te voorkomen. Ondernemers weten elkaar ook beter te vinden, bijvoorbeeld via een Whatsappgroep, om elkaar op de hoogte te brengen van verdachte situaties. De aangiftebereidheid is ook toegenomen. De ondernemers brachten verlichting aan op donkere plekken, volgden trainingen op het gebied van overval, agressie en winkeldiefstal en pakten zelfs de overlast van duivenpoep aan.

In overleg met de gemeente wordt binnenkort iets gedaan om te voorkomen dat auto’s op de stoep kunnen parkeren in de winkelstraat.

Van der Tol vertrekt als citymanager omdat hij bij de gemeente gaat werken als contactfunctionaris voor ondernemers. Het draagt daarbij ook het voorzitterschap van de KVO werkgroep over aan Willemien Wagner (foto).

Keurmerk
Het KVO is een keurmerk dat werkt met certificaten. Het KVO-certificaat krijgen de partijen ondernemers, gemeente, politie en andere relevante partijen als ze aantonen dat ze gezamenlijk effectieve en structurele maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen. In Teylingen hebben de ondernemers, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de politie, de brandweer en de gemeente de krachten gebundeld.

Elke drie jaar wordt een nieuwe meting gedaan. In totaal zijn er vijf sterren te behalen. Begin 2015 is dit project gestart met als doel het winkelgebied in Sassenheim nog veiliger en aantrekkelijker te maken.

Advertentie