Stemmen staken over visie Groot Seminarie

TEYLINGEN, 29 april 2019 – De gemeenteraad heeft donderdagavond uiteindelijk geen besluit genomen over de Integrale Visie Groot Seminarie Warmond. Tijdens het debat over het omvangrijke (ver)bouwplan in Warmond werden door de oppositiepartijen en coalitiepartij D66 een zestal amendementen ingediend. Tijdens de stemming over het amendement van D66 staakten de stemmen, waardoor de stemming over de gehele visie moest worden doorgeschoven naar de raadsvergadering van juni.

In de amendementen probeerden de partijen een aantal zaken in de visie nog veranderd, of juist verankerd te krijgen. CDA, ChristenUnie en GroenLinks wilden een garantie dat er niet zomaar bomen zouden worden gekapt, om bijvoorbeeld plaats te maken voor parkeerplaatsen. Daarnaast moest volgens de drie partijen tegemoet worden gekomen aan de wens van de stichting Platform Hondenvrienden om het huidige losloopgebied in Park Klinkenberg te behouden. Wethouder Brekelmans had de stichting niet betrokken in de planvorming, en moest dat nu goedmaken door het losloopgebied alsnog als criterium op te nemen in de visie. Voorzitter Brenda Filippo van de stichting onderstreepte in de raadsvergadering nog eens het belang van het losloopgebied voor de hondenbezitters in Warmond en bood burgemeester Breuer een heester aan om aan te geven dat de loslooproute door middel van beplanting goed is af te scheiden van de rest van het park.

Ondergronds
Voor het CDA was het daarnaast belangrijk dat het parkeren van de auto’s in een ondergrondse garage zou gebeuren. In de huidige plannen gebeurt dat in een bovengrondse garage. Daarnaast zou het plan volledig aan de woonvisie van de gemeente Teylingen moeten voldoen. Dat zou betekenen dat het plan voor een derde uit sociale woningbouw moet bestaan.

Veel van deze punten kwamen ook terug in het amendement van D66. Die partij vroeg daarnaast ook om de parkeernorm los te laten, zodat de projectontwikkelaar de mogelijkheid zou krijgen minder parkeerplaatsen in het plan op te nemen. Dat was tegen het zere been van VVD raadslid Robin Konings die het “een aanval op de auto” vond. Er moest volgens Konings, als het nodig was, maar groen worden opgeofferd om alle auto’s een plek te bieden. Trilokaal vond elke mogelijke aanpassing van het plan overbodig en wilde vooral dat er zo snel mogelijk gebouwd zou gaan worden.

Probleem
Verantwoordelijk wethouder Bas Brekelmans had weinig moeite met het amendement over het behoud van de bomen, maar had wel bedenkingen bij de andere eisen vanuit de raad. Brekelmans verwees ernaar dat het Platform Hondenvrienden wel in het collegeprogramma is opgenomen, maar wilde ze ondertussen niet tegemoet komen. Volgens ChristenUnie fractievoorzitter Frans Nederstigt had Brekelmans het probleem rond het losloopgebied zelf gecreëerd, door de Hondenvrienden niet in het voortraject te betrekken. Maar Brekelmans gaf aan het hele probleem niet te zien. Hij wilde het Platform Hondenvrienden wel meenemen als ‘stakeholder’ in het vervolgtraject, maar deed verder geen enkele uitspraak over het behoud van het losloopgebied.

De eis van een ondergrondse parkeergarage kon volgens Brekelmans het hele project in gevaar brengen, omdat het daarmee een “factor x” duurder zou worden. En dat gold ook voor de harde eis voor een vast percentage sociale woningbouw. “De kans is reëel dat het hele plan dan niet doorgaat”, zo hield de wethouder de raadsleden voor. Uiteindelijk besloot het CDA deze punten iets af te zwakken. En D66 haalde de parkeernorm uit het amendement.

Stemmen
Al voor de stemming over de verschillende amendementen werd duidelijk dat het veilig stellen van het losloopgebied het niet zou halen. D66 bleek niet bereid met de indieners van dit amendement mee te stemmen. De andere coalitiepartijen, VVD en Trilokaal, waren al tegen het opnemen van het behoud van het losloopgebied in de visie. Omdat het amendement van D66 het meest omvattend was, werd dit als eerste in stemming gebracht. Door afwezigheid van één van de raadsleden van van de PvdA bleven de stemmen staken op twaalf voor (VVD en Trilokaal) en twaalf tegen (D66, CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks). Hierdoor konden de andere amendementen en de visie als geheel ook niet meer in stemming worden gebracht. De gemeenteraad moet nu begin juni opnieuw stemmen over de amendementen en de eventueel daardoor gewijzigde visie.

Goedkeuring
Opvallend genoeg liet Interhouse, dat de verhuur van de appartementen in het voormalige Mariëngaerde regelt, de belangstellenden maandag weten dat  “de gemeente inmiddels haar definitieve goedkeuring heeft gegeven en we in mei zullen aanvangen met de bouw van Marius”, zoals het complex dan gaat heten. Nu kan de verbouw tot appartementen inderdaad binnen het huidige bestemmingsplan gebeuren. En blijkbaar heeft de gemeente, nog voordat de visie door de raad is aangenomen, ook de benodigde vergunning al verleend.

Zie ook: Visie Groot Seminarie blijkt fuik