Net binnen

Taken wethouder Ten Boden per direct verdeeld

TEYLINGEN, 28 november 2019 – De werkzaamheden van vertrekkend wethouder Ten Boden worden per direct van verdeeld onder de burgemeester, wethouder Volten en wethouder Van Kempen. De gemeenteraad praat donderdagavond over het vertrek van Ten Boden.

Wethouder Ten Boden zorgt voor afhandeling van lopende dossiers. Nieuwe dossiers en beleidsaanpassingen worden herverdeeld. In de commissie van 4 december wordt het onderwerp Duurzaamheid toegelicht door wethouder Van Kempen. Wethouder Ten Boden behandelt de afhandeling van het Afvaldossier op 9 december.

Burgemeester:
– Dienstverlening
– Bedrijfsvoering
– Automatisering
– Informatie- en communicatietechnologie

Wethouder Volten:
– Riolering
– Natuur en groen
– Buitenruimte
– Openbare verlichting
– Waterwerken
– Veerdiensten
– Aan- en verkoop gemeentelijke gebouwen
– Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Wethouder Van Kempen:
– Duurzaamheid
– Milieu
– Afvalverwerking
– Gemeentewerf
– Energietransitie
– Duurzaamheidsmaatschappij

Na aantreden opvolger wethouder Ten Boden wordt de oorspronkelijke verdeling weer gehanteerd tenzij het college tot een aanpassing besluit.

Duurzaamheid
De VVD heeft vragen gesteld over het uitstel van behandeling van de duurzaamheidsplannen. Gemeenten moeten in 2021 uitgewerkt hebben om wijken te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Het plan van aanpak hiervoor al een aantal keren doorgeschoven in de planning. Het staat nu op de planning voor de commissievergadering van 4 december. De VVD vraagt nu waarom deze “Transitievisie Warmte en Lokale Energiestrategie (LES)” nog niet is ontvangen door de gemeenteraad en daardoor in december niet besproken kan worden.