Teylingen stopt met Ondernemersfonds na twee jaar ruzie tussen ondernemers

TEYLINGEN, 30 november 2017 – Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vanavond tegen de voortzetting van het Ondernemersfonds Teylingen gestemd. De evaluatie van de proefperiode van twee jaar pakte niet goed uit. Voor- en tegenstanders staan ondanks mediation nog recht tegenover elkaar. “We moeten constateren dat je samenwerking niet kunt afdwingen. Ik geloof er ook niet in dat je ondernemersklimaat op deze manier verbetert”, zegt Marlies Volten (VVD). Alleen ChristenUnie en PvdA waren voor het plan van wethouder Brekelmans om met een lagere bijdrage uit de WOZ verhoging voor niet-woningen door te gaan.

Het geld dat met WOZ verhoging van winkels, bedrijfspanden en andere niet-woningen staat na twee jaar voor de helft (300.000 euro) nog op de bankrekening van het Ondernemersfonds Teylingen. Het fonds kan met dat geld nog initiatieven ondersteunen, maar de kas wordt niet meer aangevuld vanuit de WOZ.

De Teylinger Ondernemersvereniging (TOV) was voorstander van het Ondernemersfonds, dat onder andere een oplossing bood voor free riders waarbij ondernemers profiteren van collectieve acties zonder er aan mee te betalen. De tegenstanders hebben zich verzameld in de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT). Zij zien meer in Bedrijven Investeringszones (BIZ) voor specifieke gebieden in Teylingen.

Reactie Ondernemersfonds
Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Teylingen betreurt de keuze van de meerderheid van de gemeenteraad. "De raad heeft zich laten leiden door emotionele overwegingen en helaas niet gehandeld in het belang van samenwerking en economische ontwikkeling van geheel Teylingen", aldus secretaris Dennis van der Voort.

"De gelden die door de ondernemers in Teylingen zijn opgebracht blijven beschikbaar voor plannen die de samenwerking en economie versterken. Het fondsbestuur kiest ervoor om als een goed huisvader met deze middelen om te gaan. Het heeft inmiddels een werkwijze gereed om toekenning van fondsen eenvoudiger en transparanter te maken", zegt Van der Voort.

Voorzitter
Met de aanvaarding van een nieuwe werkkring, heeft voorzitter Esther Overweter per 30 november 2017 haar taken neergelegd. In de komende periode werken de overige bestuursleden aan invulling van de positie van voorzitter.

Zie ook: