Net binnen

Teylingers moeten minder restafval gaan aanbieden

TEYLINGEN, 11 juli 2019 – De afvalinzameling in Teylingen gaat volgend jaar veranderen. De bedoeling is dat er minder restafval wordt ingezameld. Om dat te bereiken krijgen alle inwoners een kleinere grijze bak van 140 liter. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten.

Die nieuwe grijze bak wordt t/m 2022 eens in de twee weken geleegd en vanaf 2023 eens in de drie weken. De bakken krijgen wellicht een chip waarmee kan worden bijgehouden hoe vaak ze daadwerkelijk worden geleegd. Wannneer dat maar weinig gebeurt, krijgen inwoners een korting op de afvalstoffenheffing. Om te voorkomen dat mensen afval in andermans grijze bakken gaan gooien, worden deze voorzien van een kantelslot. 

Het ophalen van het groente- fruit en tuinafval blijft op de huidige manier gebeuren. Maar in de zomermaanden en snoeiperiodes wordt het mogelijk de gft-bak iedere week aan de weg te zetten. Ook de inzameling van oud papier en karton blijft ongewijzigd door de verenigingen gebeuren of via de ondergrondse containers die verspreid in de dorpen staan.

Plastic
Voor inleveren van het PDM afval (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) mogen inwoners straks kiezen of ze dat in containers containers, doen, of dat ze gebruik blijven maken van de huidige doorzichtige plastic zakken. Voorwaarde is wel dat dit niet tot hoge meerkosten voor de gemeente gaat leiden. Het college van B&W moet dit nog onderzoeken.

De veranderingen zijn nodig omdat gemeenten van het rijk de ambitie hebben meegekregen om volgend jaar 75% van het afval gescheiden op te halen, waarbij inwoners per jaar maximaal 100 kilo restafval mogen inleveren. In 2025 moet dit zelfs zijn teruggebracht naar 30 kilo. Nu gooien Teylingers jaarlijks nog 177 kilo restafval weg.

Containers
Het college van B&W wilde de afvalstroom indammen door inwoners te verplichten om hun restafval in kleine zakjes naar ondergrondse containers te brengen. Er moest dan betaald worden per ingeleverde zak. Ook zou het papier en karton in containers moeten worden opgehaald.  In de raadscommissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur bleek twee weken geleden al dat een meerderheid van de raad hier niets in zag. Het zou een te grote verandering voor de inwoners zijn en het was onduidelijk wat de financiële gevolgen voor de gemeente zouden zijn.

En dus kwamen D66, VVD, CDA, Trilokaal en PvdA donderdag met een amendement, dat eigenlijk een heel nieuw voorstel vormde. Verantwoordelijk wethouder Rob ten Boden toonde zich verheugd met het amendement, dat hij  “ een verantwoord plan” noemde. Na wat kleine wijzigingen schaarde ook GroenLinks zich achter het amendement, waarna het bijna raadsbreed werd aangenomen. Alleen de ChristenUnie stemde tegen het amendement, maar uiteindelijk wel voor het hierdoor gewijzigde collegevoorstel.

Zie ook:
– Gemeenteraad twijfelt nog over ‘betalen per vuilniszak restafval