Tijdelijke lokalen Andreasschool pas na onderwijsvisie Sophia Scholen

VOORHOUT, 14 oktober 2019 – Sophia Scholen trekt de aanvraag in voor twee tijdelijke lokalen bij de Andreasschool. De Andreasschool is een sterk groeiende school met een onderwijsvisie die veel ouders aanspreekt. De onderwijsinstelling wil nu eerst de onderwijskoers voor de EmmaĆ¼s, de Antonius (beide katholiek) en de Regenboog (PCPO) in Voorhout Oost bepalen. Deze scholen moeten qua leerlingenaantallen gezond en toekomstbestendig worden. Sofia Scholen kan zo misschien voorkomen dat de populariteit van de Andreasschool een negatieve invloed heeft op de levensvatbaarheid van de overige Sophia scholen in Voorhout.

Sophia Scholen gaat de gemeenteraad ook inzicht geven in leerlingaantallen, prognoses, aantallen lokalen en verhuur aan derden (kinderdagopvang). De informatie moet bijdragen aan een goed afgewogen discussie de naar mening van de Sofia Scholen bestaande noodzaak voor tijdelijke en permanente huisvesting voor de Andreasschool.

Amendement
Nog voordat de Sophia Scholen haar aanvraag terugtrok, stuurde D66 een amendement in met een vergelijkbare strekking als het plan van Sophia Scholen. D66 ziet dat al een aantal keer voorgekomen is dat een school in zeer korte tijd groeit of minder leerlingen heeft dan geprognosticeerd en het daarom lastig is om het volume van de schoolgebouwen in balans te houden. De partij roept de schoolbesturen op zich gezamenlijk in te zetten voor een betere balans en kwaliteit van de basisscholen in Teylingen. Hiermee moet voorkomen worden dat een ‘populaire’ school ineens veel leerlingen weg trekt bij andere scholen.

De aanvraag voor de twee tijdelijke lokalen bij de Andreasschool is maandag van de agenda van de Commissie Welzijn afgehaald.