Tot 60 euro beloningskorting voor minder restafval in Teylingen

TEYLINGEN, 24 juni 2020 (update) – Huishoudens in Teylingen kunnen tot 60 euro per jaar korting krijgen door minder vaak restafval aan te bieden. De maximale korting geldt als niet meer dan vier keer per jaar de grijze container geleegd wordt.

Als de container tot 8 keer per jaar aangeboden wordt, dan is de korting 40 euro en bij 13 keer is de korting 20 euro.

De hoogbouw kan vanaf 2021 Groente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten (GFT-e) aanbieden in semi-ondergrondse verzamelcontainers. In december 2019 vonden CDA, VVD en D66 524.600 euro voor deze verzamelcontainers te duur en vroegen te onderzoeken of er een goedkopere oplossing was. Het onderzoek was volgens een woordvoerder van de gemeente vooral gericht om de wensen en behoefte van hoogbouwinwoners te inventariseren. “In het eerste kwartaal hebben wij met een enquête aan al onze hoogbouwbewoners gevraagd welke gemeenschappelijke GFTe container zij wensen. Men kon kiezen uit 6 verschillende gemeenschappelijke containers, 94 procent heeft gekozen voor de semi ondergrondse container”, zegt de woordvoerder van de gemeente.

Nieuw beleid
Vanaf 1 januari 2021 geldt er nieuw beleid voor huishoudelijk afval en grondstoffen. Hiervoor is onlangs een nieuw beleidsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Het plan gaat over veranderingen bij de inzameling van afval. Hierbij kunnen inwoners een beloningskorting verdienen als ze minder restafval aanbieden.

Hergebruik afval beter voor milieu
Wethouder Heleen Hooij: “Doel van het nieuwe beleid is om zoveel mogelijk afval opnieuw te gebruiken. Op deze manier houden we zo min mogelijk restafval over. De doelstelling van de rijksoverheid is dat in 2020 iedereen 75% van het afval gescheiden aanbiedt. En er minder dan 100 kg restafval per persoon per jaar overblijft. In 2025 moet dit 30 kg zijn. In 2050 moet al het huishoudelijk afval hergebruikt worden. Het verbranden van huishoudelijk restafval is niet goed voor het milieu, en wordt steeds duurder. Deze kosten worden doorberekend aan de inwoners via de afvalstoffenheffing. Om de kosten niet onnodig te laten stijgen, geldt vanaf 1 januari 2021 de aangepaste manier van afval inzamelen in Teylingen.”

Wat verandert er?

Laagbouw

  • Restafval: Minirolcontainer 140 liter, 26x per jaar aanbieden. Gebruik 140 liter minirolcontainer verplicht vanaf 1 januari 2021. De 240 liter minirolcontainers worden ingenomen en vervangen door 140 liter minirolcontainers. Vanaf 2023 17 x per jaar aanbieden.
  • Groente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten (GFT-e): Minirolcontainers 140 liter, 36x per jaar aanbieden (om de week en in de zomermaanden iedere week).
  • Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD): Keuze tussen zak of minirolcontainer van 180 liter, 26 x per jaar aanbieden.

Hoogbouw (appartementen)

  • Restafval blijft ongewijzigd: ondergrondse verzamelcontainers.
  • Groente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten (GFT-e): semi-ondergrondse verzamelcontainers.
  • Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD): blijft ongewijzigd.

Beloning bij goed scheiden van afval
Door goed afval te scheiden, dragen inwoners bij aan een beter milieu. De gemeente Teylingen beloont dit met een korting op de afvalstoffenheffing. Als er minder restafval is, dalen de kosten voor het verwerken ervan. Als inwoners het afval goed scheiden en dus minder vaak restafval aanbieden, krijgen ze een korting op de afvalstoffenheffing. De hoogte van de korting voor 2021 staat in onderstaande tabel. Deze korting kan jaarlijks door de gemeente worden aangepast.

Zwerfafval
Zwerfafvalpakkers voeren het zwerfafval dat zij opruimen nu veelal af via hun eigen vuilcontainer. In het nieuwe systeem zou dat ze op kosten kunnen jagen. De zwerfafvalpakkers die bij de gemeente bekend zijn mogen daarom het verzamelende zwerfafval kosteloos inleveren bij de milieustraat.