Verdeeldheid over uitbreiding Sassenheimse Tennis Vereniging

SASSENHEIM, 8 februari 2021 – De coalitiepartijen VVD, Trilokaal en D66 willen op 11 maart besluiten over de beloofde uitbreiding van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) met twee tennisbanen op woningbouwlocatie Langeveld. De oppositie wil andere opties bekijken.

Het college schat dat de kosten 700.000 euro zullen zijn. Daarnaast is er minder ruimte voor woningbouw op de Langeveld. Deze woningbouwlocatie komt in beeld omdat de grond voor uitbreiding op weiland in de Roodemolenpolder niet aangekocht kon worden. Het verkleinen van het naastgelegen Ter Wegenpark valt voor het college af omdat de de groene buffer tussen de Postwijk en het sportpark dan kleiner wordt.

Absurd
Paul Witteman (PvdA) noemt het voorstel van het college een ‘absurde’ vergelijking tussen de belangen van de STV en de woningbouw op de locatie Langeveld. De PvdA mist in het voorstel de urgentie om iets aan de woningnood te doen. Volgens Witteman is er bij tennisbanen in Voorhout en Warmond nog onderbezetting waar gebruik van gemaakt kan worden.

De coalitiepartijen VVD, Trilokaal en D66 bespreken hun standpunt nog met hun fractie voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 11 maart. Voor de fractie Piket kan het voorstel voor uitbreiding als hamerstuk naar de gemeenteraad.

GroenLinks, de ChristenUnie en Groen en Leefbaar Teylingen noemen het voorstel nog niet rijp voor de bespreking in de gemeenteraad. Het CDA wil in een technische sessie nog een keer kijken naar het gebruiken van een stuk weiland in de Roodemolenpolder. De wethouder kon eerder niet tot overeenstemming met de grondeigenaar komen.

Verhuizing
Eind 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verplaatsing van de STV naar Sportpark Roodemolen. De eerste fase betrof de aanleg van 9 banen en het clubhuis die in juni 2018 werden geopend.

De tweede fase betreft de aanleg van een permanente opslag en de realisatie van twee tennisbanen en twee kinderbanen.

Volgens wethouder Van Kempen heeft de gemeente een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting, om de in 2014 beloofde tennisbanen aan te leggen.

Advertentie