Verlenging extra preventief toezicht op station Sassenheim

SASSENHEIM, 4 februari 2019 – De gemeente Teylingen heeft besloten om het extra preventief toezicht op station Sassenheim voorlopig te verlengen. Aanleiding vormen het afgenomen aantal fietsendiefstallen en de positieve reacties van de reizigers.

In november en december 2018 is er door de gemeente Teylingen extra preventief toezicht gehouden op station Sassenheim. Voor een aantal uren per week zijn er extra toezichthouders ingehuurd. Dit kwam bovenop het reguliere toezicht van de BOA’s en politie.

Fietsen
Naast het extra toezicht deelden de toezichthouders flyers uit en spraken ze met reizigers om bewustwording rondom fietsendiefstal te vergroten. Hierbij adviseerden ze wat reizigers zelf kunnen doen om fietsendiefstal te voorkomen. Diverse reizigers gaven aan dat ze het extra toezicht prettig vonden. Uit cijfers van de politie blijkt dat er in november en december 2018 totaal 2 fietsen zijn gestolen. Dit is 60% minder dan in 2017. Het jaar 2018 laat daarbij een daling zien van het aantal fietsendiefstallen. Waar er in 2017 nog 45 meldingen bij de politie waren van fietsendiefstal, waren dit er in 2018 nog 17.

Het extra preventief toezicht wordt ingezet tot de oplevering van een bewaakte fietsenstalling. De verwachting is dat deze fietsenstalling halverwege 2019 wordt gebouwd.