Net binnen

Vertraging bij herinrichting sport- en recreatiepark Elsgeest

VOORHOUT, 12 maart 2019 – De herinrichting van sport- en recreatiepark Elsgeest in Voorhout loopt vertraging op. Ambtenaren van de provincie Zuid-Holland gaven hun goedkeuring aan het schetsontwerp in plaats van het definitief ontwerp waar de overkapping over één handbalveld opgenomen was. Nu moet de gemeente een juridisch gevecht aangaan met de provincie om overkapping alsnog gerealiseerd te krijgen.

Nadat de Raad op 28 september 2017 het projectplan ‘In de geest van Els’ heeft goedgekeurd, is de ontheffingsprocedure met de Provincie Zuid-Holland gestart en doorlopen. Naar nu blijkt heeft de Provincie het ingediende (ruwe) schetsontwerp als definitief ontwerp bestempeld in de toekenningsbrief aan de gemeente Teylingen.

De gemeente kocht het perceel Leidsevaart 3(A) met weilandgronden Het woonhuis is op 28 februari 2019 aan de gemeente opgeleverd.

In de uitvoering is de gemeente geconfronteerd met vertraging vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Het onderzoek naar de dieren, als onderdeel van het ecologisch onderzoek, kon pas in september uitgevoerd worden en is begin oktober 2018 afgerond. In oktober vorig jaar gaf de Omgevingsdienst een negatief advies waardoor extra onderzoek naar licht en geluidsoverlast nodig was.

Vooralsnog legt het college zich niet neer bij de zienswijze van de Provincie. De wethouder wint juridisch advies in en gaat opnieuw in overleg met de Provincie om het voorontwerp met overkapping gerealiseerd te krijgen binnen de ontheffingsvoorwaarden die hiervoor gelden.