Visie Groot Seminarie blijkt fuik

WARMOND, 16 april 2019 – De visie voor het Groot Seminarie Warmond is een fuik waar de raadsleden inzwemmen en uiteindelijk niet meer uit terug kunnen. Het was het beeld dat maandag bleef hangen na de behandeling van deze visie in de raadscommissie Ruimte. De visie gaat over de inpassing van 180 woningen in en rond het voormalige Groot Seminarie in Warmond. (Foto: Hans Goudsmit van de Betrokken Teylingers)

In Mariëngaerde zullen 107 huurwoningen gerealiseerd worden. In Mariënhaven en de nieuwbouw Mariënhof zullen 70 koopappartementen en woningen gerealiseerd worden. Hiervoor zal wel Mariënstate (het Kompas) worden gesloopt om plaats te maken voor een hofje. Op het naastgelegen terrein Schoonoord wordt ook nog ruimte geboden voor de bouw van twee woningen. Om deze woningen en de bijbehorende verkeersstromen in te passen in de natuurhistorische omgeving is een visie voor het hele omliggende gebied gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken naar de Kerketuin, de voormalige kasteellocatie waar nu de kinderboerderij te vinden is en het bospark achter de appartementen van Park Klinkenberg.

Bouwhoogte
Verschillende omwonenden en belanghebbenden bepleitten maandag nog veranderingen in de visie. Bewoners van Park Klinkenberg en het landgoed Oostergeest maakte bezwaar tegen de bouwhoogte die in de laatste versie van het plan opeens was opgerekt tot 17,5 meter. Niet passend in het natuurhistorische gebied, zo oordeelden de omwonenden. En voor enkelen van hen belemmert een dergelijke bouwmassa ook het zicht op de oude toren. De Stichting Platform Hondenvrienden maakte zich zorgen over het behoud van het huidige losloopgebied in het park achter de appartementen van Park Klinkenberg. Voorzitter Brenda Filippo van de stichting presenteerde een plan om het losloopgebied te behouden en versterken. Voorzitter Hans Goudsmit van de vereniging Betrokken Teylingers was het felst in zijn kritiek. “De visie is een feest van goede intenties die snel vervagen zo gauw de visie is aangenomen. Dan blijkt het opeens mogelijk extra parkeerplaatsen te realiseren door het kappen van bomen en blijkt dat de beoogde sociale samenhang alleen geldt voor de toekomstige bewoners en hun bezoekers. Dit is geen visie. Het college wacht gewoon op de plannen waarmee de projectontwikkelaar komt.”

De raadsleden leken wel ontvankelijk voor de aangedragen bezwaren en zorgen. Er was brede steun voor het behoud van het losloopgebied en het betrekken van de Hondenvrienden bij de verdere planvorming. De bouwhoogte moest inderdaad een aandachtspunt zijn, zo bevestigde D66 raadslid Fred Koot. Om er aan toe te voegen dat voor de exploitatie van het plan wel voldoende bouwmassa nodig is.

Parkeren
Ook het parkeren bleek een zorg bij de raadsleden. De plannen daarvoor zouden volgens de visie pas later worden ingevuld, terwijl volgend jaar al de eerste bewoners hun intrek moeten nemen. Projectontwikkelaar ABC-Nova heeft eerder al aangegeven niet aan de parkeernorm te kunnen voldoen. Maar volgens verantwoordelijk wethouder Brekelmans is die norm ook niet meer van deze tijd. Er wordt op gehoopt dat er veel jongeren zonder auto hun intrek zullen nemen in de appartementen.

Wethouder Brekelmans was toeschietelijk naar de insprekers. De Stichting Platform Hondenvrienden zou aan tafel worden uitgenodigd en de bouwmassa en bouwhoogte zouden in de latere bestemmingsplanprocedure worden bepaald. Maar het was zeker ook een aandachtspunt voor het college. En het wandelgebied rondom het bouwplan zou verder worden versterkt.

Fuik
Maar wat is nu eigenlijk de juridische status van deze visie, wilde PvdA raadslid Joost van Doesburg weten. ”Kunnen wij nog ingrijpen als deze zaken straks niet goed geregeld blijken te zijn?” Maar dat bleek niet de bedoeling. “Van wat in de visie staat moet niet worden afgeweken in het bestemmingsplan”, zo hield wethouder Brekelmans de commissieleden voor.  ”De visie bevat de leidende kaders voor het bestemmingsplan.” ”Zitten we in een fuik?”, zo wilde Van Doesburg daarop weten. “Een beetje wel. U kunt straks bijvoorbeeld niet met nog een ander plan voor parkeren komen”, zo verduidelijkte Brekelmans.

Voor de PvdA en GroenLinks was dit reden om vooralsnog niet met de visie in te stemmen.  De visie wordt eind deze maand nog besproken in de gemeenteraad.