Vooruitgang moet fuseren om grip te krijgen op financiële controle

SASSENHEIM, 25 augustus 2018 – Woonstichting Vooruitgang gaat fuseren met een andere corporatie. Dat besluit heeft de Raad van Commissarissen (RvC) vorige week genomen. De komende periode wordt onderzocht met welke corporatie binnen de Duin- en Bollenstreek Vooruitgang kan fuseren. December vorig jaar stapte de RvC op en werd Vooruitgang door de minister onder verscherpt toezicht gesteld. De fusie is de kern van het herstelplan om weer grip te krijgen op de financiële controle binnen Vooruitgang.

Nadat de Raad van Commissarissen (RvC) op 8 december collectief is opgestapt, is op 9 januari op gezag van de minister met volkshuisvesting in de portefeuille een tijdelijke RvC aangesteld. Deze raad is daarbij tot de conclusie gekomen dat Vooruitgang haar koers meer moet leggen op de huidige en toekomstige huurders, de bestaande voorraad en de opgave die daaruit voortkomt. De tijdelijke 3-koppige raad blijft aan als vaste RvC.

Vooruitgang is een relatief kleine corporatie met 2200 woningen met Peter Pinkhaar als waarnemend bestuurder sinds april 2018. Sinds een aantal jaar worden door de overheid meer eisen gesteld aan bijvoorbeeld interne controle en financiële zaken. Door de beperkte omvang is er te weinig personeel in huis om te voldoen aan de huidige maatstaven.

De Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw verzochten Vooruitgang om voor 1 september een herstelplan in te dienen. De kern van het herstelplan is het besluit om te gaan fuseren.