Vooruitgang, Stek en NWS gaan fuseren

TEYLINGEN, 12 maart 2019 – Woonstichting Vooruitgang (Sassenheim) Stek (Hillegom, Lisse, Teylingen) en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) gaan fuseren. De bestuurders van deze woningcorporaties hebben maandagmiddag hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor de fusie. (Foto: Hans Al (Stek), Willem van Duijn (NWS) en Peter Pinkhaar (Vooruitgang) tekenen de intentieovereenkomst.) 

De Raad van Commissarissen (RvC) van Vooruitgang had afgelopen zomer al besloten dat de woonstichting niet op eigen kracht verder kon. December 2017 stapte de vorige Raad van Commissarissen om onopgehelderde redenen op en werd Vooruitgang door de minister onder verscherpt toezicht gesteld. Door een fusie zou er weer grip moeten komen op de financiële controle binnen Vooruitgang. Om de financiële situatie te verbeteren zou nu ook het prestigeproject SassemBourg in de verkoop worden gedaan.

In een verklaring laten de drie woningcorporaties weten dat de in verhouding kleine woningstichtingen als de NWS en Vooruitgang ervaren dat ze nu te kwetsbaar zijn om goed op alle ontwikkelingen in de huurmarkt in te spelen. Maar ook Stek, met een iets grotere omvang, loopt tegen grenzen aan. Bundeling van krachten is nodig om voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen en te investeren in duurzaamheid, innovatie en de omgang met sociale problematiek.

Denkkracht
“Voor wat er allemaal op ons afkomt, heb je een grotere, professionele organisatie nodig met mensen die denkkracht meebrengen en verbindingen zoeken tussen verschillende partijen”, zegt directeur-bestuurder Hans Al van Stek. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo’n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen.

De uitkomsten van een onderzoek naar de volkshuisvestelijke opgave in de Bollenstreek ondersteunen de plannen van de NWS, Stek en Vooruitgang om hun krachten te bundelen. De corporaties in de Bollenstreek hebben veel met elkaar gemeen, niet alleen in hun volkshuisvestelijke opgaven, maar ook als het gaat om beleid en doelstellingen (betaalbaar en beschikbaar).

Versterken
“Met de fusie versterken we elkaar, maar willen we ook nadrukkelijk behouden waarin we nu al sterk zijn”, benadrukt directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS. Hij denkt daarbij aan lokale herkenbaarheid en korte lijnen naar de klant. Maar ook werkplezier, en een management dat dicht bij de medewerkers staat.

Aan de samensmelting van de drie corporaties tot één organisatie, gaat in eerste instantie een juridische fusie vooraf tussen Stek en Vooruitgang. Vooruitgang heeft deze keuze gemaakt in samenspraak met de Autoriteit Woningcorporaties. “Door de fusie met Stek ontstaat een solide organisatie, waarmee we onze huurders optimaal kunnen bedienen”, zegt interim-bestuurder Peter Pinkhaar van Vooruitgang.

De juridische fusie tussen Vooruitgang en Stek zal voor 1 juli 2019 afgerond zijn. De organisatorische fusie waaraan ook de NWS meedoet, vergt meer tijd. Er moet een nieuwe organisatie worden ingericht met een eigen ondernemingsplan, begroting en meerjarenraming. Ook worden er besluiten genomen over de huisvesting en ICT-systemen. Met ingang van 1 januari 2020 kan de fusie helemaal rond zijn.