Vragen bij haalbaarheid weidevogelgebied Boterhuispolder

WARMOND, 9 juli 2018 – De gemeente en andere betrokken partijen presenteerden afgelopen dinsdagavond het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Boterhuispolder in Warmond. De gemeente en boeren in het gebied willen de polder beter ontsluiten voor recreatie en een weidevogelgebied aanleggen. Over de haalbaarheid van dat laatste heersen nogal wat twijfels. (Foto’s: Mariska de Graaff)

Veel omwonenden en belangstellenden waren naar de voormalige stal van boer Bert van Leeuwen gekomen. Waar eens de koeien stonden wil hij nu de mogelijkheid bieden voor het organiseren van vergaderingen en feesten. Het tekent een beetje de veranderingen die de gemeente met het gebied voorheeft. Recreanten en zakenmensen moeten er terecht kunnen voor een hapje of een drankje, een vergadering, workshop of educatieve activiteit.

Boterhuispolder
Het nieuwe ontwerp laat zien hoe de Boterhuispolder er in de toekomst uit komt te zien. Het wordt ontwikkeld tot een weidevogelgebied dat via een nieuw fiets- en boerenwandelpad (deels) toegankelijk wordt voor recreanten. Zij vinden er in de toekomst bovendien nieuwe plekken voor een aangenaam verblijf. Dat geldt ook voor de boerderij van de familie De Willigen. Op die boerderij worden lakenvelder koeien gehouden. Bij de boerderij moet een verkooppunt voor het vlees van de koeien en andere streekproducten komen. Daarnaast komen er recreatiemvoorzieningen zoals de mogelijkheid om een kano te huren.

Om het gebied voor recreanten en bezoekers aantrekkelijker te maken wordt er een nieuw fiets- en wandelpad door de polder aangelegd. De gemeente Teylingen heeft 39 hectare van gebied aan de Kagerplassen in eigendom. Op deze gronden wil de gemeente het weidevogelgebied ontwikkelen.

Kritiek
Met name dit punt kon op de nodige kritiek van een deel van de aanwezigen rekenen. Zij betwijfelden de haalbaarheid van dit plan. Door de aanwezigheid van roofvogels en meeuwen uit Leiden zouden de weidevogels er geen kans hebben om zich te ontwikkelen. “Het plan heeft alleen kans van slagen als jagers er op roofvogels mogen schieten”, zo voerde één van de boeren aan. Ecoloog Herman Bouman van Arcadis zag het wat minder somber in, als het gebied maar goed wordt aangelegd en er geen hoge bossages komen als uitvalsbasis voor de roofvogels.

Na de informatieavond trok het gezelschap de polder in om met eigen ogen te aanschouwen hoe de herinrichting eruit gaat zien.