Warmelda verwerft uniek boekje uit 1671

WARMOND, 22 juli 2020 – Het Historisch Genootschap Warmelda werd onlangs de trotse bezitter van een zeer zeldzame boekje. Het is een klein boekje, maar met een lange titel: ‘Kort, Waerachtigh, en Getrouw Verhael Van het eerste Begin en Opkomen van de Nieuwe Seckte der Propheten ofte Rijnsburgers in het Dorp van Warmont. Anno 1619, en 1620. Beschreven door een Oog-getuyge, die meest overal selve is bij en omtrent geweest. Tot Waerstand 1671.’

Dit boekje is vermoedelijk geschreven door de Warmondse remonstrantse predikant Paschier de Fijne. Hij beschrijft daarin het geestelijk leven in Warmond in het begin van de zeventiende eeuw. Toen mochten katholieken in Nederland geen eigen kerken meer hebben en behalve de hervormde godsdienst (toen meestal als gereformeerd aangeduid) was eigenlijk geen enkele godsdienst toegestaan.

Dit was het begin van de vrijzinnige groepering, waarvan de leden aanvankelijk de Vrijsprekers werden genoemd en al snel de naam Collegianten kregen. Al spoedig gingen de Collegianten in Rijnsburg hun jaarvergaderingen houden, waardoor de groep de naam Rijnsburgse Collegianten kreeg. De groepering vond echter zijn oorsprong in Warmond en dat wordt in het boekje beschreven. Historisch Genootschap Warmelda zal over de inhoud van het boekje publiceren in de eigen uitgave van Warmelda: De Hekkensluiter.

Advertentie