Goedkopere plannen voor herinrichting Herenweg

WARMOND, 17 mei 2018 – Na meerdere informatie-avonden en de nodige vertraging liggen er nu vier verschillende plannen voor de herinrichting van de Herenweg in Warmond. Deze plannen bieden een alternatief voor een eerder plan dat uit een participatietraject over de herinrichting is gekomen. Met een kostenplaatje van bijna 6 miljoen euro drukt dat plan te zwaar op de gemeentebegroting.

Veel Warmonders ervaren de smalle doorgaande weg als onveilig. Auto’s hebben er eigenlijk geen ruimte om fietsers te passeren. En voetgangers ervaren de oversteeksituaties als onveilig. Maar in hoeverre er echt iets aan de herinrichting van de Herenweg gaat veranderen is nog de vraag.

Alternatieven
Als de gemeente uitvoering zou geven aan de wensen die uit het participatieproces zijn gekomen gaat de herinrichting € 5.800.000 kosten. Dat bedrag vindt het college van burgemeester en wethouders nogal hoog. En het college heeft het idee dat ook de inwoners van Teylingen dat wat teveel van het goede vinden. Om de gemeenteraad van Teylingen te kunnen laten kiezen legt het college nu 4 alternatieven voor. Deze alternatieven zijn gebaseerd op het oorspronkelijk gekozen ontwerp:

alternatief 1 is een ‘nul alternatief’, er wordt geen enkele maatregel getroffen.
alternatief 2 is een ‘standaard alternatief’, er wordt een beperkt aantal maatregelen getroffen.
alternatief 3 is een ‘extra alternatief’ met meer maatregelen dan in het ‘standaard alternatief’.
alternatief 4 is een ‘maximaal alternatief’, in dit alternatief worden alle maatregelen uit het ontwerp van de participatie uitgevoerd.

Het college heeft een voorkeur voor alternatief 2 omdat hierin “een verdedigbaar evenwicht bestaat tussen wenselijke aanpassingen en de financiële mogelijkheden van de gemeente”. Het overgrote deel van de geraamde kosten voor het participatieontwerp ligt in de ontworpen 30 km zone op de Herenweg en de Sweilandstraat tussen de spooronderdoorgang/kruising Padoxlaan en de Julianastraat. Door deze zone in te korten en niet compleet te herinrichten kan worden bezuinigd. Er worden dan alleen maar maatregelen genomen op bepaalde knelpunten, kruisingen of oversteekplaatsen. Ook voor de Oranje Nassaulaan en op het Oosteinde ontstaan op deze manier alternatieven. De totale kosten van Altenatief 2 zouden dan € 1.023.500 bedragen. Alternatief 3, met nog wat meer maatregelen, zou ruim 3 miljoen euro kosten.

Maandag 18 juni bespreekt de commissie Ruimte het voorstel van het college. Het raadsvoorstel met de ontwerpen en alternatieven vindt u op www.teylingen.nl/herenwegwarmond .