Klanten tevreden over ISD, maar afhandeling Wmo vertraagd volgens ondervraagden

TEYLINGEN, 1 september 2023 – Uit een klanttevredenheidsonderzoek van I&O Research blijkt dat de klanten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) het werk van deze organisatie beoordelen met een 8,1. Maar de tevredenheid over de snelheid waarmee aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden afgehandeld, is omlaag gegaan.

Het onderzoek was gericht op klanten Participatiewet, de Wmo en Schulddienstverlening. Het dagelijks bestuur en het management van de ISD geven aan tevreden te zijn met de uitslag van dit onderzoek. De ambitie blijft volgens hen om waar mogelijk de dienstverlening verder te verbeteren.
De belangrijkste uitdaging is het verkorten van de afhandeltermijn van de aanvragen in het kader van de Wmo, zo laat de ISD in een persbericht weten. Twee jaar geleden was 76% hierover tevreden, nu nog maar 64%.

I&O Research heeft in juni van dit jaar het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.  Op basis van een steekproef zijn 2426 klanten benaderd. Hiervan hebben 696 klanten de vragenlijst ingevuld, waardoor er statistisch gezien sprake is van een representatief onderzoek.

Het volledige klanttevredenheidsonderzoek en de resultaten per gemeente staan uiterlijk vanaf 4 september 2023 op de website van de ISD Bollenstreek www.isdbollenstreek.nl .
_______________________________________________________________________________