Lintjesregen: dertien Leden, een Ridder en een Officier in Teylingen

TEYLINGEN / WARMOND, 26 april 2024 – Vanochtend reikte burgemeester Breuer aan vijftien inwoners van Teylingen een Koninklijke onderscheiding uit in theater Het Trefpunt in Warmond. Negen Sassenheimers en zes Voorhouters kregen een lintje. In Warmond bleef het droog. Foto’s Henk Keijzer

Uit Sassenheim werden de volgende inwoners onderscheiden:

Mevrouw A.L.R. (Lia) de Jongh (63 jaar)


Mevrouw Lia de Jongh is 20 jaar bestuurder in de zorg waarvan de laatste 8 jaar bij Stichting Topaz als voorzitter van de Raad van Bestuur. Zij heeft zich altijd ingezet voor de kwetsbare oudere mens, zowel intramuraal als extramuraal, gemeentes en landelijk. Ze heeft daarbij geprobeerd om de zorg voor deze mensen en met name de mens met dementie kwalitatief te verbeteren. Op wetenschappelijk niveau, maar ook in de sociale benadering van de mens met dementie en de omgeving.
Naast haar formele functie gebruikte mevrouw De Jongh haar netwerk, kennis en kunde om het voor zo veel mogelijk mensen op leeftijd, of mensen die om de een of andere manier kwetsbaar zijn, de wereld een beetje beter te maken. Zo is ze mede-oprichter van het Gouden Dagen Fonds waarmee geld werd ingezameld om voor mensen in verpleeg-en verzorgingshuizen diep gevoelde mooie momenten te creëren.
Wat opvalt in de gedreven betrokkenheid van haar is dat zij haar professionele kennis en visie op zorginstellingen ook belangeloos en onvermoeibaar inzet om vrijwilligersorganisaties te inspireren. Haar deelname aan de Raad van Toezicht van de Luisterlijn en aan de Raad van Toezicht van Stichting Gouden Dagen zijn daar warme voorbeelden van.
Mevrouw De Jongh heeft meegewerkt aan de Zorgstandaard Dementie. De Zorgstandaard Dementie is een samenhangende benadering voor het gehele dementietraject vanuit het perspectief van personen met dementie en hun naasten. Als bestuurslid van ActiZ was zij nauw betrokken bij de campagne Het Nieuwe Ouder Worden (HNOW), welke als doel had de noodzakelijke transitie naar een participatiemaatschappij bij de maatschappij, stakeholders en leden onder de aandacht te brengen. In haar eigen organisatie heeft zij in dit kader in die tijd met cliënten en medewerkers van haar organisatie actief meegewerkt aan een film “Pimp up your Granny” om de problematiek en uitdagingen van de ouderenzorg op een positieve wijze onder de publieke aandacht te brengen. Topaz en mevrouw De Jongh behoren tot de voorlopers van de ouderenzorg, die zonder aarzeling steun verlenen aan de belangrijkste pijlers van onze maatschappij. De uitstraling van haar verdiensten zijn regionaal maar ook mondiaal en internationaal.
Mevrouw A.L.R. de Jongh werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.C. (Willem) Pouwels (84 jaar)


De heer Willem Pouwels is sinds 1980 betrokken bij voetbalvereniging RKVV Teylingen. Van 1980 tot 1991 was hij secretaris van de voetbalvereniging. Een bijzondere rol vervulde hij bij de overgang van de voetbalvereniging naar een nieuwe locatie. Van 1991 tot en met 2024 heeft de heer Pouwels het penningmeesterschap van het jeugdbestuur op zich genomen. Ook hield hij van 1991 tot 2001 het ledenbestand van de hele vereniging bij en voerde hij de administratie van de club van 100. Een en ander heeft ertoe geleid dat de heer Pouwels is benoemd tot erelid van de vereniging en is onderscheiden met de zilveren penning van de KNVB.
Daarnaast is de heer Pouwels tussen 2002 en 2022 actief geweest voor de Stichting tot Beheer en Exploitatie van het Sociaal Cultureel Centrum ’t Onderdak, thans Stichting Theater ’t Onderdak en Stichting Exploitatie en Beheer ’t Onderdak (SEBO). In zijn rol als financieel adviseur en penningmeester heeft hij veel voor de stichting betekend.
De heer W.C. Pouwels is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer H.E.J. (DirkJan) Veeger (65 jaar)


De heer DirkJan Veeger wordt voorgedragen vanwege zijn overstijgende verdiensten, praktische inzet en inhoudelijke inbreng vanuit zijn hoofdfunctie als professor. Hij heeft hiermee faculteiten en de universiteiten waar hij voor werkte veel goeds gebracht en naar een hoger plan getrokken. Vanaf zijn aanstelling bij de Vrije Universiteit in Amsterdam was hij van 1994 – 2024 betrokken bij het wetenschappelijke onderzoek op het gebied van aandoeningen en belastingen van en aan de arm met de focus op de schouder. Hij was en is betrokken bij het schrijven van diverse proefschriften. Recentelijk heeft de heer Veeger een onderzoek geleid naar de biomechanica van de armen in de sport, gericht op het voorkomen van blessures en een optimale ontwikkeling van talent. Zijn onderzoek op beide gebieden is toonaangevend en wordt nationaal en internationaal zeer gewaardeerd. Naast zijn onderzoek heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het onderwijs van de faculteit onder andere blijkend uit zijn inzet als onderwijsdirecteur. Onder zijn leiding heeft het onderwijs in de Bewegingswetenschappen in Nederland en in Amsterdam in het bijzonder een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt. De heer Veeger wordt gezien als een bruggenbouwer tussen bewegingswetenschappen, fysiotherapie en orthopedische chirurgie. Een brug tussen de vakgebieden, maar ook tussen de individuen zelf. Daarnaast is de heer Veeger altijd bereid om buiten zijn directe aandachtsgebied als een mentor collegae te helpen om hun weg te vinden in de academische wereld.
De heer H.E.J. Veeger is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.A. (Marijke) Loenen-Jansen (79 jaar)


Mevrouw Marijke Loenen-Jansen is al 32 jaar vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Sassenheim. Van 1992 tot 2007 was zij actief voor de Hervormde Vrouwendienst en bezocht zij tal van oudere gemeenteleden van de toenmalige Hervormde Gemeente Sassenheim. Na de fusie met de Gereformeerde Kerk Sassenheim werd ze de coördinator voor het bezoekwerk aan de oudere leden van gemeente. Sinds 2007 is zij actief voor De Gebedsgroep. Als vrijwilliger bij Kringloopwinkel Op Dreef maakt mevrouw Loenen-Jansen sinds 1997 de roosters en helpt in de winkel om de artikelen te verkopen.
Mevrouw M.A. Loenen-Jansen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw C.G. (Rina) van den Nouland-Tesselaar (78 jaar)


Mevrouw Rina Van den Nouland-Tesselaar is bij de Rugby Club The Bassets 15 jaar secretaris geweest en was ruim 19 jaar actief als barmedewerker. Momenteel is zij de vertrouwenspersoon voor de vereniging en verzorgt zij de “lief en leed” activiteiten binnen de vereniging. Tijdens haar lange bestuursperiode heeft zij gezorgd voor een goede en mooie continuïteit binnen de verschillende besturen van de Rugby Club The Bassets. Binnen de Parochie Sint Pancratius te Sassenheim heeft mevrouw Van den Nouland-Tesselaar zich vanaf 1994 tot 2012 ingezet voor het parochiebestuur als notulist en aansluitend, na de fusie van de parochie Sint Maarten tot heden, als secretaris en notulist voor de beheerscommissie van de parochiekern Sint Pancratius. Sinds begin de jaren 90 is mevrouw Van den Nouland-Tesselaar al lid van de Jeu de Boules vereniging De Vaste Voet in Sassenheim. Ook hier heeft zij op allerlei gebieden een bijdrage geleverd.
Mevrouw C.G. van den Nouland-Tesselaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H. (Hans) Overmeer (73 jaar) en Mevrouw P.M. (Petra) Overmeer-van Beelen (70 jaar)


Hans en Petra Overmeer zetten zich al sinds 2003 in als vrijwilligers bij kinderboerderij Saksenhoeve. Al 20 jaar wordt het beheer uitgevoerd met en door de inzet van vrijwilligers. Het voeren en verzorgen van de dieren, ondersteuning bij bezoek van de hoefsmid of de dierenarts, renovatie of nieuwbouw van de dierenverblijven, onderhoudswerkzaamheden aan het terrein, het begeleiden van nieuwe vrijwilligers, het geven van rondleidingen aan scholen en het begeleiden van minder validen. Dankzij hun inspanningen is de kinderboerderij een begrip geworden in Sassenheim. Hans en Petra Overmeer zijn samen de grote motor achter het succes van de kinderboerderij. Ook biedt mevrouw Overmeer een helpende hand bij het Halloween feest.
De heer Overmeer heeft in 2021 de oude motorspuit ‘De Magirus’ samen met een medevrijwilliger opgeknapt. Vol enthousiasme en met groot doorzettingsvermogen is het de vrijwilligers gelukt om na een jaar restaureren de motorspuit op de open dag van de brandweerkazerne weer te laten draaien.
Hans en Petra Overmeer zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.P.M. (Wim) van Vliet (74 jaar)


De heer Wim van Vliet heeft gedurende 37 jaar zitting genomen in het Collectanten College van de Pancratiuskerk. Naast het goed laten verlopen van het collecteren elke zondag, is hij al jarenlang actief als lid van de Kerkenveiling comité en zorgt ervoor dat kavels op de avond van de veiling geveild worden. Sinds 2016 is de heer Van Vliet voorzitter van het stichtingsbestuur van de wereldwinkel Sassenheim. Zijn grote netwerk is zeer waardevol voor de praktische taken die hij, naast het leiden van de bestuursvergadering en het algemeen richting geven aan de wereldwinkel, op zich nam. Binnen de Drum- en Showband Adest Muscia is de heer Van Vliet sinds 2014 voorzitter. Vele activiteiten zijn onder zijn voorzitterschap ontstaan en uitgevoerd. Sinds 2019 is de heer Van Vliet bestuurslid bij Stichting Kookkracht. Het doel van de stichting was om de Syrische vrouwen ervaring met de horeca te laten opdoen. Van 2019 tot het einde van de stichting in 2023 zijn er talloze avonden georganiseerd waar de dames gekookt hebben.
De heer W.P.M. van Vliet is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw D.S.A. (Daniëlle) Duivenvoorden-Homan (58 jaar)


Mevrouw Daniëlle Duivenvoorden-Homan is sinds 2018 naast haar gewone werk ook uitvaartspreker in haar eigen onderneming ‘De Glinstering’. Als voorganger bij crematie- en uitvaartdiensten biedt zij nabestaanden steun en verzorgt zij een warm en liefdevol afscheid van de overledene. Daarnaast zettte zij zich tussen 1990 en 2015 in voor Sinterklaasfeesten. Op scholen en kindercrèches was zij de metgezel van Sinterklaas, deelde snoep uit en begeleidde spelletjes. Verder gaf zij tussen 1991 en 1995 Kindertherapie aan kinderen met een beperking. Daarnaast is zij bestuurslid en vrijwilliger van Parochie Sint Maarten van 1991 tot heden. Voor de Sint Pancratiuskerk in Sassenheim was zij lid van de commissie doopgroep, commissie kinderkerkenveiling, commissie kindje wiegen en commissie Rafaëlgroep. Tot heden zit zij in de werkgroep Dienst ten afscheid in de Pastoraatgroep voor St. Pancratiuskerk, maar ook voor het bestuur van de hele parochie Sint-Maarten en in de commissie Parkdienst. Gedurende 14 jaar was mevrouw Duivenvoorden-Homan bestuurslid van Carnavalsvereniging De Saksen in Sassenheim. Daarnaast is zij van 2019 tot 2022 lady speaker bij het Bloemencorso Bollenstreek geweest en fungeert mevrouw als vrijwilliger op de schooiwagen van het Bloemencorso. Als bestuurslid van Drum- en Showband Adest Musica te Sassenheim had zij van 2016 tot 2018 een bijdrage aan de algemene leiding en organisatie van deze vereniging voor sponsoring en PR. Ook fungeert mevrouw als vertrouwenspersoon van 2019 tot heden.
Mevrouw D.S.A. Duivenvoorden-Homan wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Uit Voorhout werden de volgende inwoners onderscheiden:

De heer A. (Arie) Dwarswaard (61 jaar)


De heer Arie Dwarswaard is sinds 2007 betrokken bij het bestuur van de Protestantse Gemeenschap Sassenheim. Als scriba is hij betrokken bij de nieuwbouw van het Kerkelijk Centrum en de samenvoeging van de Julianakerk en de Dorpskerk. Als lid van de commissie Vorming en Toerusting draagt hij bij aan het jaarlijks samenstellen van een programma waaraan gemeenteleden kunnen deelnemen. Bij de Stichting het Boerhaavehuis geeft de heer Dwarswaard sinds 2007 rondleidingen door de Boerhaavetuin. Ook verzorgt hij lezingen namens de Stichting en heeft hij de stichtingsdocumenten, perspublicaties en andere relevante papieren en foto’s van vondsten gearchiveerd en doen opslaan in gemeentelijke burelen te Voorhout en Leiden. Daarnaast is de heer Dwarswaard een actieve vrijwilliger voor kinderboerderij aan de Klaprooshof in Voorhout en binnen de “paddenstoelenwerkgroep” van de Noordwijkse natuurvereniging. Voor de Historische Kring Voorhout is de heer Dwarswaard lid van de werkgroep die verantwoordelijk is voor het clubblad ‘Dwars Op’.
De heer A. Dwarswaard werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.C.N.M. (Henk) Suiker (77 jaar)


De heer Henk Suiker is al meer dan 50 jaar vrijwilliger bij de VV Foreholte. Hij zet zich voor veel uren in voor de club. Daarnaast is de heer Suiker al sinds 2013 vrijwilliger bij de Zonnebloem afdeling Voorhout en begeleidt daar deelnemers van, tijdens en naar de activiteiten. Ook helpt hij bij AgnesStaete ActiVite locatie Voorhout, waar hij de cliënten haalt en brengt die slecht ter been zijn. De heer Suiker wordt omschreven als een gedreven vrijwilliger, lief en zorgzaam en laat nooit een dienst aan zich voorbijgaan. De heer H.C.N.M. Suiker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.J. (Jacques) Hoek (70 jaar)


De heer Jacques Hoek heeft een lange historie als onbezoldigd vrijwilliger. Zijn inzet voor koren in de Bartholomeuskerk gaat tot 50 jaar terug. Op jonge leeftijd was hij al actief bij het Jongerenkoor Mantra. In 2024 bestaat het Middenkoor 25 jaar en de heer Hoek is als medeoprichter en lid ook al 25 jaar actief. Bij het secretariaat van de Parochiekern St. Bartholomeuskerk houdt hij de ledenadministratie bij en verzorgt hij het gehele verloop van de Actie Kerkbalans. De heer Hoek heeft als penningmeester van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Noordwijk tussen 2012 en 2022 succesvol werk kunnen verrichten in Burkina Faso. Voor de Stichting Raamwerk vervoert de heer Hoek sinds 2012 mensen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking op donderdagmiddag in de koffiebus. Bij Fietsmaatjes Teylingen is de heer Hoek al vrijwilliger sinds de start, nu alweer ruim 10 jaar. Hij fiets op een duofiets met mensen die dit niet meer zelfstandig kunnen. Bij de Vereniging Betrokken Teylingers was de heer Hoek al vanaf het begin in 1991 betrokken en heeft hij bijgedragen aan de oprichting van de Stichting Vrienden van het Overbosch. Mede dankzij de steun van de heer Hoek kunnen organisaties, zoals het Longfonds en Sanquin, hun onderzoek blijven verrichten. Bij beide organisaties is de heer Hoek al lange tijd vrijwilliger. Sinds dit jaar is de heer Hoek ook algemeen assistent tijdens de vakantieweek bij het Vakantiebureau van de Protestants Stichting Diaconaal Vakantieweek. Zij zorgen ervoor dat gasten die zelf niet alleen met vakantie kunnen in verband met hun leeftijd, gezondheid of lichamelijke beperking een onvergetelijke vakantieweek beleven.
De heer J.J. Hoek werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw H.M. (Helena) Langelaan-van der Meer (81 jaar)


Mevrouw Helena Langelaan-van der Meer is sinds 1990 vrijwilliger bij de Parochie Sint Maarten. Binnen de parochie is zij een EHBO-specialist, die bij talrijke activiteiten in en buiten de parochie altijd aanwezig is. Voor de Oranje Vereniging Voorhout is mevrouw Langelaan-Van der Meer al sinds 1990 vrijwilliger. Zij is onder andere betrokken geweest bij de Avondwandelvierdaagse, de Avondfietsdriedaagse en Koningsdag. Als mantelzorger staat mevrouw Langelaan-van der Meer altijd voor anderen klaar. Voorhout mag meegenieten met de vele goede diensten en werken welke zij oppakt om het leven van haar medemens zonniger te laten zijn. Zo heeft zij ook een aantal jaren vrijwilligerswerk gedaan bij de Stichting Kringloop(winkel) bij Huize Agnes, Stichting Welzijn Ouderen en bij de Zonnebloem.
Mevrouw H.M. Langelaan-van der Meer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.H.H. (Paul) van Riet (73 jaar)


De heer Paul van Riet heeft zich ingezet als bestuurssecretaris bij NBD/Biblion en zijn werkzaamheden verricht binnen zijn wethouderhoudersperiode waarbij hij onder andere financiën en sport bij de gemeente Voorhout in zijn portefeuille had. Van 2013 tot 2022 was de heer Van Riet betrokken bij cultureel centrum ’t Onderdak in Sassenheim waar hij gedurende 4 jaar voorzitter was van de Stichting Exploitatie en Beheer (SEBO). Daarnaast verrichte de heer Van Riet 6 jaar de vrijwilligersfunctie als voorzitter bij de Raad van Toezicht Bollenstreek. Hij kende zeer goed het bibliotheekveld en hij bracht door zijn politieke ervaring en contacten in de gemeente Voorhout en later in de gemeente Teylingen grote kennis en inzicht mee. Op dit moment is de heer Van Riet nog steeds actief bij het RockArt Museum in Hoek van Holland. Zijn verdiensten zijn het onderhouden van relaties, het bijhouden van de collectie, teksten schrijven voor exposities, het onderhouden van informatieboeken over overleden musici en organisatorische werkzaamheden. In zijn werkzaamheden valt ook zijn liefde voor de popmuziek en speciaal voor de Beatles op. Meerdere malen organiseerde hij excursies naar Liverpool.
De heer P.H.H. van Riet werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.J.G. (Maria) Kersten-Snijders (61 jaar)


Mevrouw Maria Snijders is 40 jaar actief als coördinator van het kader én als lesgever en trainer bij zwemvereniging De Columbiaan. Zij is als vrijwilliger actief in drie van de vier zwemtakken van De Columbiaan: leszwemmen ABC, zwemvaardigheid en wedstrijdzwemmen. In 2010 werd zij erelid van de zwemvereniging. Mevrouw Snijders wordt omschreven als een onmisbare spil van de vereniging. Daarnaast is zij lid van het Voorhouts Kamerkoor en tot voor kort Cantrix in de RK Bartholomeuskerk in Voorhout. Sinds 7 jaar is zij voorzitter en onderhoudt zij het contact met de dirigent, is aanspreekpunt voor de leden en zit de vergaderingen voor. In 2022 bestond het Voorhouts Kamerkoor 25 jaar. Mevrouw Snijders staat bekend als een zeer betrokken en actieve vrijwilliger. Haar enthousiasme en toewijding blijft niet onopgemerkt in onze gemeente.
Mevrouw M.J.G. Kersten-Snijders is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.