Mogelijk (zorg)woningen in Julianakerk

SASSENHEIM, 21 juni 2024 – In een brief aan de gemeenteraad schrijven burgemeester en wethouders dat ze, wanneer er een plan wordt ingediend, willen gaan meewerken aan de realisatie van (zorg)woningen in de Julianakerk door de bestemming van dit gebouw te veranderen. Archieffoto Julianakerk

De protestantse gemeente heeft de kerk en de gebouwen ernaast niet meer nodig en heeft een principeverzoek ingediend bij de gemeente om er een andere bestemming aan te geven, zodat er reguliere appartementen of zorgappartementen kunnen komen. De Julianakerk is een gemeentelijk monument en kan met dergelijke plannen behouden worden, zo laat het college de raad weten.

Het principeverzoek is ingediend om belangstellende kopers inzicht te kunnen geven in mogelijke ontwikkelopties, meer opbrengstpotentie te creƫren voor de kerk en ook enige richting te kunnen geven aan de toekomst van de voor de geloofsgemeenschap belangrijke plek. Overigens is voor belangstellende kopers is een invulling conform de geldende maatschappelijke bestemming ook een optie, zo zegt de gemeente.

Het college heeft de raad op de hoogte gesteld omdat de raad een rol gaat spelen wanneer er een concreet plan op tafel komt waarvoor planologische medewerking van de gemeente wordt gevraagd.