Onrust na plaatsing gebodsborden bij Park Klinkenberg

WARMOND, 18 december 2020 – Omwonenden en gebruikers van Park Klinkenberg reageren verontwaardigd op de vier gebodsborden, die sinds vrijdag opeens bij de ingangen van het Warmondse wandelgebied staan. Het terrein, dat vroeger bij het seminarie hoorde, is van oudsher een plek waar Warmonders graag een ommetje maken en ook hun hond kunnen laten loslopen. Maar nu het gebied begin november in handen is gekomen van de vereniging van eigenaren (VvE) van het appartementencomplex Park Klinkenberg, worden daar opeens beperkingen aan gesteld.

De gebouwen van en rond het voormalige Groot Seminarie en de omliggende gronden waren lange tijd eigendom van Marente. De zorgaanbieder verkocht het complex ruim drie jaar geleden aan Westplan Investors uit Valkenburg. Dit investeringsbedrijf gaf projectontwikkelaar ‘abcnova’ opdracht het gebied te ontwikkelen.

Inmiddels is begonnen met de realisatie van zo’n 180 woningen. Bij de presentatie van de plannen, begin 2019, gaf abcnova aan, de omliggende gronden over te willen dragen aan de gemeente, zodra de woningbouw gereed zou zijn.

Volgens VvE-secretaris R. Henstra hadden ook de bewoners van het appartementencomplex verwacht, dat de gemeente eigenaar zou worden van het park. “Wij hebben het gekocht voor 1 euro. Die investering kan de gemeente ook nog wel doen. Maar de gemeente wilde dat niet. Wij hadden een ander belang. We wilden het aan onze appartementen grenzende grasveld graag hebben. We hadden daarvoor regelmatig contact met de projectontwikkelaar. Toen duidelijk werd dat de gemeente het park niet in eigendom wilde nemen, kregen wij het aanbod om het geheel of gedeeltelijk over te nemen. Dat hebben we dus voor 1 euro gedaan. Daarbij kregen we nog een bedrag van de projectontwikkelaar om het achterstallig onderhoud aan te pakken.”

De gemeente Teylingen bevestigt het besluit om deze gronden niet over te nemen. Daarentegen neemt zij de wegen (Bisschopslaan, Oude Dam) en de daarnaast gelegen voetpaden wel over van de ontwikkelaar. De gemeente gaat deze wegen en de verlichting onderhouden.

Borden
De borden in Park Klinkenberg zijn volgens Henstra geplaatst, omdat de vereniging nu ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van de bezoekers van het park. En dus moet er worden aangegeven dat betreden op eigen risico is.

De boosheid van omwonenden en gebruikers richt zich echter op twee andere punten op de borden. Zo is het park alleen nog toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Daarnaast is het niet langer toegestaan om met een loslopende hond in het park te wandelen. Het levert op Facebook de nodige boze reacties op. Eén van de omwonenden laat weten hier heel verdrietig van te worden. “Ik loop hier elke ochtend en avond met mijn hond. Te kinderachtig voor woorden.”

Nog geen dag nadat de borden waren geplaatst was het bord bij één van de ingangen van het park al verdwenen. Volgens Henstra werd het teruggevonden in een sloot. Toen het weer op zijn plek stond, werd het vervolgens met verf besmeurd. Die weerstand roept de vraag op, hoe de nieuwe regels gehandhaafd gaan worden. Henstra wijst daarvoor naar de gemeente. Maar die laat desgevraagd weten niet te gaan handhaven op “deze regels die de particuliere eigenaar heeft gesteld”.

Gesprek
Om de ontstane onrust in te dammen, heeft de gemeente aangeboden haar omgevingsmanager een gesprek tussen de VvE en Stichting Platform Hondenvrienden (SPH) te laten begeleiden. Volgens de gemeente staan beide partijen hiervoor open. Maar Henstra geeft aan niet voor zo’n gesprek te zijn, omdat hij bang is dat het park als losloopgebied bezoekers met een auto aantrekt.

SPH reageert verbaasd op het aangekondigde gespreksaanbod. Volgens bestuurslid Ko van der Vlist steekt de vork anders in de steel. Het platform heeft diverse keren gevraagd om overleg met zowel de gemeente als de VvE. “Nooit enige reactie op ontvangen, tot heel recentelijk. De omgevingsmanager vroeg ons om data voor een overleg. Voordat dit tot een afspraak kon komen, stonden de borden er echter al”, schetst Van der Vlist. De hondenvriend benadrukt, dat SPH niet vooraf is geïnformeerd over het voornemen om de borden te plaatsen.

Desondanks staat SPH wel open voor een overleg met de VvE en de omgevingsmanager. “Helaas is er nooit iets gedaan met onze voorstellen om bij te dragen aan het gebied. Het zou fijn zijn wanneer er nu sprake kan zijn een constructieve gedachtenwisseling. Voortzetting van de al decennia bestaande situatie blijft overigens wel het uitgangspunt voor ons.”

Aanlijngebod
SPH betreurt dan ook de plaatsing van de borden door de VvE. “We kennen de beweegredenen niet”, stelt Van der Vlist. “Ten tijde van Marente, en ook al daarvoor, was er sprake van vrije toegang. Daarnaast is er nooit sprake geweest van een aanlijngebod voor honden. Waarom ook? Tot op heden is alles hier altijd heel gemoedelijk verlopen. Het is een rustig gebied met vaste bezoekers. De meesten komen hier al jaren dagelijks een rondje lopen. Ze voelen zich betrokken en ruimen o.a. achtergelaten afval op. De zorg van de VvE over de komst van “drommen bezoekers” deelt Van der Vlist dan ook niet. “Dan was dit de afgelopen maanden al merkbaar geworden, aangezien veel meer mensen zijn gaan wandelen als gevolg van de huidige Coronapandemie.” Volgens hem is dit ook verklaarbaar: “Dit is maar een klein gebiedje. Daarnaast is er gebrek aan parkeerplaatsen.””

Voor de hondenvrienden is het losloopverbod een bittere pil. “Als grondeigenaar kan de VvE zelf regels stellen. In die zin mogen wij en onze achterban blij zijn, dat we nog welkom zijn met onze honden. Tegelijkertijd is het ontzettend zuur dat er weer losloopgebied verdwijnt. Er is steeds minder ruimte voor wandelaars met loslopende honden en dat baart ons al jaren zorgen”, verklaart Van der Vlist. “Het is erg jammer, dat de gemeente geen actieve rol heeft willen spelen door de aankoop van het bosperceel.” De gemeente laat ook weten dat er geen vervangend losloopgebied komt, omdat het bosperceel nooit een officieel losloopgebied is geweest.

Advertentie