Politiek: raad gaat akkoord met woningbouwproject “Teydelijk”

VOORHOUT, 20 juni 2024 – Het ziet ernaar uit dat de raad van Teylingen volgende week donderdag akkoord zal gaan met de bouw van 40 tijdelijke sociale huur wooneenheden aan de Teylingerdreef, op de plek van het voormalige baggerdepot. De woningen zijn 25 tot 42 vierkante meter groot en zijn bestemd voor zogenaamde spoedzoekers. Archieffoto Hubert Heuzen

Spoedzoekers zijn mensen die dringend op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd, maar nog onvoldoende inschrijftijd hebben opgebouwd voor een sociale huurwoning. De bedoeling is dat mensen vanuit deze woningen doorstromen naar een reguliere woning. De woonunits van Teydelijk zullen maximaal 20 jaar blijven staan. Als de raad volgende week akkoord gaat, zullen de plannen ter inzage worden gelegd en kan iedereen desgewenst bezwaar maken. Er is al een overlegtraject met omwonenden geweest, waardoor onder andere de plek van een speelplaats is veranderd.

In de commissie ruimte, die gisteravond over de plannen sprak, bleek dat er nog wel wat kanttekeningen in de raad te verwachten zijn. De VVD wil de plannen rond parkeren nog veranderen en is voornemens daarover een amendement te komen. Het moeten er meer worden. Daarnaast overweegt GroenLinks een motie in te dienen over de lengte en hoogte van een geplande windhaag die de bewoners moet beschermen tegen bestrijdingsmiddelen.