Politiek: rugstreeppadden Nieuw Boekhorst zorgen voor vertraging in de bouw

VOORHOUT, 2 juni 2024 – In een brief aan de gemeenteraad laat het college van Burgemeester en Wethouders weten dat de eerste huizen in Nieuw Boekhorst niet in het laatste kwartaal van 2024 zullen worden gebouwd, maar pas in het tweede kwartaal van 2025.  Archieffoto Hubert Heuzen

De eerste huizen, in het deelplan de Vijver, komen er dus later. Wat zijn de oorzaken? Allereerst noemt het college de rugstreeppadden. Deze moeten tijdens de paddentrek worden afgevangen en elders weer uitgezet worden. Er werden wel padden afgevangen, maar door de weersomstandigheden kwam de paddentrek pas relatief laat goed op dreef. Daardoor liep de afvangtijd dermate uit dat niet meer kon worden voldaan aan de tijdseisen die in de provinciale vergunning werden vermeld. Men moest namelijk 15 april stoppen. En toen was het afvangen nog niet klaar. Daarom worden er in september, bij de volgende paddentrek, opnieuw padden afgevangen.

Maar de rugstreeppad is niet de enige reden voor de vertraging. Er lopen ook beroepen bij de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is. Daarnaast vergt de voorbereiding van een aantal werkzaamheden meer tijd dan oorspronkelijk was gedacht. We hebben het dan over de voorbereiding met betrekking tot het bouwrijp maken, de aansluiting van Nieuw Boekhorst op de Bollendreef en geluidswerende maatregelen langs de N444 en de Bollendreef.
De brief van het college staat op 11 juni op de agenda van de raadscommissie die zich bezighoudt met ruimtelijke onderwerpen. Als je hier klikt, kun je hem lezen.

Langs het fietspad van de Noordelijke Randweg (Bollendreef), komt deze herfst of winter een voetpad. Dat zal beginnen aan het eind van het Spoorpad en eindigen bij het fietstunneltje onder de N444.

Op deze illustratie van de gemeente zie je hoe het voetpad loopt