Politiek: wellicht toch aan twee kanten straatverlichting in Bisschopslaan

WARMOND, 12 juni 2024 – Gisteravond werd in de raadscommissie ruimte gesproken over het feit dat er iets mis is gegaan met de straatverlichting in de Bisschopslaan die richting voormalig seminarie en de nieuwbouwwijk Mariënhof voert. Van oudsher stonden er aan beide kanten van de weg lantaarns, maar bij de herinrichting zijn die maar aan een kant geplaatst.

De herinrichting had als uitgangspunt “het behoud en herstel van cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en architectuur”.  Het lijkt niemand te zijn opgevallen dat er in de plannenmakerij een rij verdwenen was.

Bij de commissie lag gisteravond een motie van de PvdA op tafel waarin het college wordt opgeroepen om “in overleg te gaan met de uitvoerder/ontwikkelaar en samen te bekijken op welke wijze tweezijdige verlichting aan de Bisschopslaan kan worden gerealiseerd op een wijze die past binnen het uitgangspunt: het behoud en herstel van cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en architectuur”. Die motie gaat op 27 juni waarschijnlijk worden aangenomen, omdat zo ongeveer iedereen zich erin kan vinden. Er gaat tussen nu en de raadsvergadering inhoudelijk nog wel aan gesleuteld worden. Het belang voor de veiligheid in het gebied door middel van verlichting zal worden meegenomen. Het is daar de laatste tijd onrustig. Zo moest de brandweer een paar keer uitrukken om een brandstapel te blussen en vonden er diverse vernielingen plaats.