Vluchtelingenopvang voor 80 jongeren bij brandweerkazerne Sassenheim

SASSENHEIM, 26 september 2022 – Update 27 september De gemeente Teylingen gaat tijdelijk tachtig jongeren opvangen, die zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht. Hiervoor worden bij de brandweerkazerne op de Oosthaven slaap- en verblijfscabines neergezet die na vertrek van de jongeren ook door Oekraïense vluchtelingen gebruikt kunnen worden. Foto’s Edwin van der Wijngaard

De Veiligheidsregio heeft besloten dat het terrein naast de brandweerkazerne aan de Parklaan in Sassenheim voor deze ‘crisisnoodopvang’ geschikt is.

Omdat het terrein nog aangepast en ingericht moet worden, gaat de opvang waarschijnlijk in de tweede helft van november open. De kinderen zijn in de leeftijd van 14 tot 17,5 jaar. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) geeft aan dat het voornamelijk gevluchte kinderen uit Syrië betreft.

Burgemeester Carla Breuer had al eerder laten weten dat Teylingen een locatie voor crisisopvang onderzocht. “Nu het terrein in Sassenheim geschikt blijkt voor tijdelijke opvang, kan de gemeente bijdragen aan een oplossing voor het asielprobleem”, aldus de burgemeester. “Ik heb daarbij sterk ingezet op de veiligheid van zowel de tijdelijke gasten als voor onze inwoners.” Onze collega’s van Bollenstreek Omroep interviewden Breuer op de Oosthaven.

Minidorp
De opvang wordt eenvoudig, maar de omstandigheden voor deze kinderen zullen zo prettig mogelijk en veilig zijn. Er komen slaap- en verblijfscabines. In de slaapcabines is ruimte voor vier personen, maar uit het oogpunt van leefbaarheid plaatst het COA twee personen per cabine. Het is bovendien de bedoeling het terrein zo in te richten dat er een minidorp ontstaat. Een plek waar zij echt samenzijn en kunnen deelnemen aan activiteiten. De kinderen worden continu professioneel begeleid en er wordt zinvolle dagbesteding georganiseerd. Er is ook de klok rond beveiliging aanwezig.

De groep die komt, blijft daar ongeveer drie maanden. De cabines blijven echter een jaar staan, met een mogelijkheid tot verlenging met zes maanden. “Zo creëren we opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen die een (andere) opvangplek nodig hebben. Waarschijnlijk hebben we die plekken volgend jaar echt daarvoor nodig, vandaar dat dit nu alvast geregeld is”, aldus burgemeester Breuer.

Informatie
Vandaag, maandag 26 september, hebben circa 500 huishouders die vlak bij de kazerne wonen en omliggende ondernemers een brief ontvangen over het besluit. Er worden op 28 september en 4 oktober inloopbijeenkomsten georganiseerd waar direct omwonenden en ondernemers informatie krijgen en vragen kunnen stellen. Zij kunnen ook telefonisch en per e-mail contact opnemen met de gemeente.

Teylingen verzorgde in 2015 crisisnoodopvang voor 150 Syrische vluchtelingen in sporthal De Tulp in Voorhout: Veiligheid in Voorhout na een hel in Syrië.