VVD: “Zoektocht naar locatie voor asielzoekerscentrum in ijskast”

TEYLINGEN, 18 juni 2024 – De VVD wil de zoektocht naar een plek voor een asielzoekerscentrum met 252 opvangplekken in de ijskast zetten. De partij deed dinsdag het voorstel omdat in Den Haag de coalitie van VVD, NSC, BBB en PVV de Spreidingswet wil intrekken. De VVD vindt dat “er vanwege de nieuwe landelijke ontwikkelingen onduidelijkheid heerst over de te verwachten aantallen op te vangen asielzoekers” en dat “huisvesting van 252 asielzoekers in Teylingen een grote maatschappelijke invloed heeft”. Archieffoto: Opvang van asielzoekers en later Oekraïners op de Oosthaven.

Stefanie de Voogd (VVD) waarschuwt: Als Teylingen een plek voor een asielzoekerscentrum aanbiedt, dan kan het door Den Haag gefinancierde gebouw niet ergens anders voor worden gebruikt als de wet wordt geschrapt. “Denk niet dat je na intrekking van de Spreidingswet jongeren kan opvangen in het gebouw”, aldus De Voogd.

Trilokaal kan de VVD ‘op zich’ steunen. Martijn van Duijvenbode (Trilokaal) wil het locatieonderzoek wel afronden en vervolgens achter de hand houden gelet op de ontwikkelingen in Den Haag. De inzet van ambtenaren daardoor kan verminderd worden. De Voogd kijkt of de VVD de motie aanpast voor stemming in de gemeenteraad om Trilokaal mee te krijgen.

Behalve FvD zijn alle andere partijen tegen de VVD-motie. Sybrinne de Vries (CDA) herinnert de VVD aan de eed die raadsleden afleggen om zich de (nog niet ingetrokken) wet na te komen. Joep Derksen (Partij voor Teylingen) noemt de motie ‘geblaat voor de bühne’.

Wethouder Koek wil doorgaan met de zoektocht. Wachten extra opvangplekken is volgens Koek geen oplossing voor het acute probleem in Ter Apel. Het leidt tot meer crisisopvang zoals Teylingen deed in een Voorhoutse sporthal. Koek zegt dat Teylingen hoe dan ook locaties voor huisvesting nodig heeft voor Teylingse spoedzoekers en Oekraïners. Tot slot zegt Koek dat de Spreidingswet nog van kracht is en Teylingen in november verantwoording moet afleggen over onderzochte locaties.

Statushouders
Joep Derksen (Partij voor Teylingen) diende dinsdag eveneens een motie in., Hij wil dat statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) in tijdelijke onderkomens worden ondergebracht. Zij zouden geen voorrang meer moeten krijgen op een sociale huurwoning. Nadat statushouders in tijdelijke onderkomens zijn ondergebracht kunnen ze het als alle inwoners de procedure kunnen volgen om in aanmerking te kunnen komen voor een permanent onderkomen.

Partij voor Teylingen wil met deze maatregel de wachttijd voor een sociale huurwoning verkorten. “Door de voorrangsregeling van statushouders worden hun [Teylingse woningzoekenden, red.] kansen aanzienlijk verkleind”, aldus Derksen.

Paul Witteman (PvdA) vroeg Derksen welk percentage sociale huur aan statushouders wordt toegewezen om te spreken van ‘aanzienlijke verkleining’ van kansen. Het gaat namelijk om een relatief klein percentage (6% zegt het CDA). Witteman verweet Derksen daarom ‘zondebokpolitiek’ en het veroorzaken van polarisatie in de samenleving.

Op steun van FvD na, kreeg de motie geen medestanders. Wethouder Volten zegt dat er maar één oplossing is voor Teylingse woningzoekenden: Meer sociale huurwoningen bouwen. Hans Goudsmit (Progressief Teylingen) raadt Derksen aan om terug te gaan naar de woningzoekende jongeren om te vertellen dat voorrang voor statushouders niet het probleem is waardoor zij geen huis kunnen krijgen.

“Debat opengebroken”
Milan Schenk (FvD) vindt dat met de moties van VVD en Partij voor Teylingen dinsdagavond ‘het debat is opengebroken’ richting de standpunten van zijn éénmansfractie. “De invloed van FvD wordt mooi duidelijk”, zei Schenk nadat Derksen schoorvoetend moest toegegeven dat hij een jaar geleden nog tegen het afschaffen van voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen stemde. “Misschien was ik er eerder nog niet klaar voor”, aldus Derksen.