Aanleg Noordelijke Randweg Voorhout van start

VOORHOUT, 10 juli 2019 – Dinsdag is officieel gestart met de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. De weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout, langs de nieuwbouwwijk Hooghkamer tussen de N444 en de deels nog aan te leggen ontsluitingsweg. (Foto’s: Mariska de Graaff)

Inmiddels is de tijdelijk brug over de Haarlemmertrekvaart gereed. Deze brug is aangelegd voor het bouwverkeer om te voorkomen dat het vele vrachtverkeer door de bebouwde kom van Voorhout moet rijden. Voor de opening kwam wethouder Bas Brekelmans over de brug in een vrachtwagen aangereden.

Bouwweg
De komende maanden wordt op het tracé van de randweg een bouwweg aangelegd. De bouwweg vormt tegelijkertijd de voorbelasting waardoor de ondergrond inklinkt. Zo kan hier later de weg op worden aangelegd.

Voor de aanleg van de bouwweg zijn veel zandtransporten nodig. Hierdoor is het de komende maanden drukker op de Leidsevaart ter hoogte van de tijdelijke brug. De weg blijft open voor het overige verkeer, maar er kan wel sprake zijn van hinder.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Mourik Groot-Ammers.