Net binnen

Beloning voor betere afvalscheiding en minder restafval

TEYLINGEN, 10 december 2019 – Huishoudens die minder vaak restafval langs de weg zetten worden straks beloond. Teylingen gaat vanaf 1 januari 2021 op een andere manier afval inzamelen. Het doel is de hoeveelheid restafval te verlagen van 159 kilo naar minder dan 105 kilo per inwoner. Bewoners van hoogbouw kunnen ook hun GFT afval gaan inleveren, maar de hoge kosten hiervoor geven nog twijfel in de gemeenteraad.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Alle huishoudens krijgen een kleine 140 liter restafvalcontainer met chip en slot. De vuilniswagen leest de chip uit en daarmee houdt de gemeente per adres bij hoe vaak restafval is opgehaald. Een lage ophaalfrequentie kan worden beloond met een procentuele korting op de vaste afvalstoffenheffing. Het slot voorkomt dat mensen restafval in de container van een ander gooien.
  • Restafval wordt één keer per twee weken opgehaald. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit één keer per drie weken.
  • GFT afval in de bestaande minicontainer wordt één keer per twee weken geleegd. Van mei tot september wordt GFT-afval wekelijks opgehaald.
  • Voor plastic, metaal en drinkverpakkingen kan een keuze gemaakt worden tussen de huidige zakken of een minicontainer.
  • De hoogbouw kan met een pas GFT afval in half-ondergrondse verzamelcontainers gooien. Tot nu toe kon de hoogbouw GFT niet apart inleveren.
  • Bewoners van hoogbouw kunnen restafval met een pasje in een ondergrondse container gooien.
  • Papier blijft op de huidige manier ingezameld worden.

Diftar light
Het plan met de titel De betere afvalscheider wordt beloond wordt ook wel Diftar Light genoemd. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. De Teylinger betaalt niet per kilo afval maar goed gedrag wordt eenmaal per jaar beloond als men minder vaak restafval buiten zet.  Wethouder Rob ten Boden verwacht de landelijke duurzaamheidsdoelstelling te halen waarbij minimaal 75% gescheiden van restafval wordt ingeleverd.

In aanloop naar de verplichte kleinere bak, start de gemeente in 2020 ook een campagne ‘Aan de bak’ om de grote container voor restafval nu al om te ruilen voor een kleinere bak.

Kosten
Het invoeren van nieuwe inzamelmethode kost naar schatting van het college 950.000 euro. Meer dan de helft (525.000 euro) is nodig voor het plaatsen van ondergrondse GFT containers voor de hoogbouw. Het CDA wil eerst kijken naar goedkopere alternatieven. Ook VVD en D66 bespreken voorafgaand aan de gemeenteraad wat zij doen met deze hoge kosten. De gemeenteraad neemt op 19 december een besluit over de investering.

Het inzamelen en verwerken van afval en grondstoffen gaat jaarlijks 1,38 miljoen euro kosten. Dit is bijna gelijk aan het huidige systeem dat 1,44 miljoen euro kost.

Kritiek
Vertrekkend wethouder Rob ten Boden kreeg van Hidde Verhoeve (VVD) kritiek op het implementatieplan. “Is het stuk wel een implementatieplan? Het lijkt meer op een beleidsvoornemen”, zegt Verhoeve. Paul Witteman (PvdA) is het eens met de VVD: “Het is een soort planning voor volgend jaar, geen implementatieplan met de definitieve cijfers”. De partijen missen ook de maatwerkoplossingen zoals voor luiers en medisch afval.

Risico’s
Er is bij vergelijkbare gemeenten nog geen ervaring met het op deze manier inzamelen van afval. Daarom kunnen duurzaamheidsresultaten lager zijn dan vooraf berekend. Ten Boden erkent dat met het huidige plan niet het landelijke doel wordt gehaald om in 2025 jaarlijks minder dan 30 kilo restafval per persoon te produceren . “Maar ik wil liever de inwoners goed meenemen in het proces en met hen een bewustwordingsstap gaan zetten”, aldus Ten Boden. De wethouder benadrukte de noodzaak om bij de hoogbouw het GFT afval apart te laten inzamelen, anders is het restafval zo vies dat het achteraf niet meer te goed te scheiden is.