Net binnen

Gemeenteraad kiest voor tuinen rondom Ruïne van Teylingen

TEIJLINGEN, 17 juli 2019 – De gemeenteraad kiest voor een plan met tuinen rondom de Ruïne van Teylingen. Met deze tuinen en het opknappen van de Ruïne, maakt Teylingen dit cultuurhistorisch erfgoed het hele jaar door aantrekkelijk voor inwoners uit Teylingen, de regio en de nationale toerist. Op het hoogste punt van de Ruïne, de donjon, moet een uitkijkpunt komen. Het naastgelegen evenemententerrein en het terrein van Westerbeek worden ook in het plan betrokken. Met deze keuze vallen twee grotere plannen voor een ‘middeleeuws bouwspektakel’ of  een groot kasteel- en congrespark af.

Om de Ruïne te ontwikkelen wil Teylingen huidige Ruïneterrein en het daarachter gelegen grasveld uitbreiden met het naastgelegen evenemententerrein en het Westerbeekterrein. De gemeente wil een jaarrond cultureel en toeristisch aantrekkelijk aanbod voor Teylingen en de streek brengen bij de Ruïne van Teylingen.

Inwoners, ondernemers en verenigingen hebben meegedacht over de toekomst van de Ruïne. Verschillende scenario’s passeerden de revue, het idee met tuinen werd breed gedragen. Ook bij de verdere uitwerking van plannen zullen deze doelgroepen weer de mogelijkheid hebben mee te denken.

Oude glorie
Al eeuwen lang is de Ruïne van Teylingen in meer en mindere mate een vast ijkpunt aan de rand van Sassenheim en Voorhout. In de 18e eeuw was het een decorstuk met daaromheen prachtige tuinen. Na deze glorieuze periode is de Ruïne vervallen en lag er jaren verwaarloosd bij.

Als in 2016 de Stichting Monumentenbezit eigenaar van de Ruïne wordt, vraagt het Rijk de gemeente om kaders mee te geven. Dat doet de gemeenteraad nu. Ondertussen is de grondige opknapbeurt voor de stenen van de donjon bijna afgerond. De Ruïne is hiermee weer solide en toekomstbestendig gemaakt.

Kaders
Binnen de kaders die nu zijn vastgesteld, kunnen Stichting Monumentenbezit (eigenaar van de Ruïne) samen met de gemeente en mogelijke partners verdere plannen maken. In die plannen moet er aandacht zijn voor educatie en informatie, bijvoorbeeld met een museum. Er mag horeca komen als deze ondersteunend en passend is bij de thema’s historie, tuinen en de bollenstreek. De gemeenteraad ziet graag een verdieping en een uitkijkpunt in de donjon.

Volgende stap
De komende maanden wordt met deze uitgangspunten berekend wat dat financieel betekent. Naar verwachting zal in december 2019 aan de gemeenteraad een zogenaamde businesscase worden aangeboden, zodat op basis hiervan verdere besluiten kunnen worden genomen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel uit het raadsprogramma Vitaal Teylingen. Ook bij de uitwerking van ideeën en plannen voor de Ruïne is duurzaamheid een centraal thema.