Massaal bezwaar tegen bouwplan Endepoellaan

WARMOND, 10 oktober 2018 – Omwonenden van de te bouwen woningen aan de Endepoellaan in Warmond hebben massaal bezwaar aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning voor het nieuwbouwproject. De omwonenden voelen zich misleid door Projectontwikkelaar Vorm uit Papendrecht.

Tijdens de informatie-avonden over de bouw van de 28 woningen is aan de omwonenden toegezegd dat voor de fundering heipalen geboord zouden worden. Dit is van belang omdat de omliggende woningen aan de Endepoellaan en de Bijleveldlaan grotendeels zonder fundering op een zandplaat staan. Op de plek van de nieuwe woonwijk stond eerst bebouwing die hoorde bij het verzorgingstehuis Liduina. Bij de sloop van die bebouwing ontstond door de trillingen al schade aan de omliggende woningen.

Op informatieavonden over het nieuwbouwplan hebben de omwonenden projectontwikkelaar Vorm ook gewezen op kwetsbaarheid van de omliggende bebouwing. In het geval van de Bijleveldlaan gaat het om huizen uit 1920 met enkel- en halfsteens muren die op staal staan. Dit leidde tot de toezegging van de aanwezige vertegenwoordigers van Vorm, dat de heipalen geboord zouden worden om trillingen in de grond zoveel mogelijk te voorkomen. Ook in verschillende overleggen met de gemeente is door de omwonenden aangegeven dat er geboord moest worden.

In de door de gemeente verleende bouwvergunning bleek echter opeens te staan dat er prefap heipalen de grond in worden geslagen. Voor de omwonenden was dit reden om massaal bezwaar aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning. Zij willen dat de gemeente daarin alsnog opneemt dat de heipalen geboord moeten worden. In een brief aan de omwonenden heeft de gemeente laten weten “buiten de (juridische) bezwaarprocedure om tot een oplossing te willen komen”.