Meerderheid inwoners voor vuurwerkvrije gemeente

TEYLINGEN, 11 juni 2020 – Een kleine meerderheid van de inwoners van Teylingen is voor het instellen van een vuurwerkvrije gemeente. Maar het gemeentebestuur wil dit (nog) niet  invoeren. Het zou bij de voorstanders van vuurwerk een gevoel van verlies van eigenheid en tradities oproepen. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Bliksems, in opdracht van de gemeente.

Door het instellen van steeds meer vuurwerkvrije zones moet Teylingen wel steeds vuurwerkvrijer worden. Daarnaast leeft de hoop dat door het komende verbod op knalvuurwerk en en vuurpijlen de overlast en agressie afneemt. Daardoor zou de publieke opinie over vuurwerk naar verwachting ook positiever worden.


Tijdens de afgelopen jaarwisseling waren in Teylingen 11 gebieden aangewezen als vuurwerkvrije zone. 93% Van de inwoners steunt deze maatregel. Het aanwijzen van meer locaties zou ook op steun kunnen rekenen. Afgelopen jaarwisseling verdwenen echter op verschillende plekken in Teylingen de tegels waarmee de vuurwerkvrije zones werden aangegeven.

Bespreekbaar
Buurten kunnen ook zelf een vuurwerkvrije zone instellen, wanneer driekwart van de bewoners het hiermee eens is. 72% van de inwoners steunt deze maatregel en er zijn volgens het rapport dan ook geen redenen om deze te wijzigen. Er wordt wel geconstateerd dat mensen het moeilijk vinden om dit bespreekbaar te maken in de buurt. De gemeente wil mensen daarin gaan helpen. Als dit effect heeft zal het aantal vuurwerkvrije zones toenemen in Teylingen. Er wordt wel gevreesd voor een waterbedeffect, waarbij mensen die toch vuurwerk af willen steken een andere plek zoeken.

Uit het onderzoek* blijkt dat 57% van de inwoners voor het instellen van een vuurwerkvrije gemeente is. De voorstanders van zo’n verbod noemen vuurwerk slecht voor het milieu, gevaarlijk en ongezond. Tegenstanders vinden dat de negatieve effecten worden overdreven en beroepen zich ook op de gezelligheid, saamhorigheid en de traditie. Daarbij wordt ook de discussie over Zwarte Piet regelmatig aangehaald.

Corona
Een gemeentelijke vuurwerkshow of andere grote bijeenkomst zou volgend de ondervraagde Teylingers een alternatief kunnen zijn voor het individueel afsteken van vuurwerk. Maar door de coronamaatregelen is zo’n evenement komende jaarwisseling waarschijnlijk niet mogelijk.

Het enige punt waar voor- en tegenstanders van vuurwerk het over eens zijn, is dat er beter gehandhaafd moet worden. Volgens de voorstanders geeft vuurwerk geen problemen, als de regels maar worden gehandhaafd. En voor de tegenstanders zou handhaving van de regels veel irritatie wegnemen. De grootste irritatie is het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane uren.

Schade
In een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling wordt gesproken van “Een buitengewoon rustig verlopen jaarwisseling”. De brandweer moest acht keer uitrukken voor een buiten- of containerbrand en de politie meldde vijf aan de jaarwisseling gerelateerde incidenten. Ook was er geen sprake van agressie tegen brandweermensen of andere hulpverleners. De schade aan gemeentelijke eigendommen als verkeersborden, prullenbakken en dispensers voor hondenpoepzakjes bedroeg een kleine vijfduizend euro. Omdat alleen de schade aan gemeentelijke eigendommen wordt geïnventariseerd is daar niet de schade aan de drie vernielde bushokjes langs de Herenweg in Warmond in meegenomen.

Raadsleden buigen zich volgende week woensdag in een commissievergadering over het rapport.

* Enquête onder 1.039 inwoners door Direct Research in september 2019