Net binnen

Noordelijke Randweg Voorhout wordt duurder

VOORHOUT, 28 november 2019 – De Noordelijke Randweg in Voorhout gaat meer kosten dan de in april 2018 vastgestelde 16 miljoen euro. De kosten voor grondverwerving en het aanleggen van de weg met spooronderdoorgang zijn hoger dan geraamd. Het is nog niet bekend hoe veel duurder het project wordt. Foto Mariska de Graaff.

De gemeenteraad heeft in april 2018 een krediet van 16 miljoen euro goedgekeurd, voor onder meer de aanleg van de bouwweg en de bouw van de spooronderdoorgang.

“Op basis van de huidige inzichten is de conclusie dat de financiële dekking van het project (zoals beschreven in de geheime bijlage bij het raadsvoorstel d.d. 26 april 2018) niet meer toereikend is om de kosten te dekken”, schrijft Volten.

De komende periode werkt het college de actuele financiële stand van zaken verder uit en zal begin 2020 de gemeenteraad nader informeren. Gezien de financiële details en de aanbestedingsgevoeligheid van de actuele kostenramingen zal het college hierop geheimhouding leggen.

Vervolgens zal het college in het eerste kwartaal van 2020 de raad vragen (met een openbaar besluit) het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor de aanbesteding van het op dit moment in voorbereiding zijnde contract voor de aanleg van de randweg.

Grond
De gemeente heeft inmiddels beschikking over de grond waarover de randweg loopt. De grond is van totaal 13 eigenaren gekocht. De gemeente moest de gerechtelijke fase van de onteigening opstarten voor één grondeigenaar. Op basis van een advies over de grondprijs door commissie van rechtbankdeskundigen zijn de grondeigenaar en de gemeente alsnog tot een schikking gekomen, zodat de zaak niet voor de rechter hoeft te komen.

Advertentie