Omwonenden ‘Hof van Liduina’ voelen zich voorgelogen door gemeente en projectontwikkelaar

WARMOND, 12 december 2018 – UPDATE De gemeente Teylingen en projectontwikkelaar Vorm uit Papendrecht moesten het dinsdagavond ontgelden tijdens een hoorzitting van de commissie Bezwaarschriften en Klachten. De commissie boog zich over de meer dan 30 bezwaren die door omwonenden zijn ingebracht tegen het bouwplan Hof van Liduina. Zowel Vorm als de gemeente bleken de omwonenden de afgelopen jaren in de waan te hebben gelaten, dat er voor de fundering van de 28 woningen gebruik zou worden gemaakt van geboorde palen. (Foto: Esther Moonen – Ko van der Vlist was één van de insprekers namens de omwonenden)

Die toezegging was door ontwikkelaar Laurens De Coninck van Vorm in september 2016 aan de bewoners van de Endepoellaan en de Bijleveldlaan gedaan bij de presentatie van het bouwplan. Zij vreesden bij het heien grote schade aan hun woningen. Met name de bewoners van de meer dan 100 jaar oude woningen aan de Bijleveldlaan zagen de bui al hangen. Bij eerdere sloopwerkzaamheden op het bouwterrein hadden hun niet onderheide woningen al forse schade opgelopen. Ze werden, in aanwezigheid van de gemeente, gerust gesteld met de belofte van geboorde palen. Bij de publicatie van de omgevingsvergunning dit najaar, bleek echter opeens dat er toch geheid zou gaan worden.

De opvolger van Laurens De Coninck bij Vorm, de heer Romijn, gaf dinsdagavond aan dat zijn collega die toezegging nooit had mogen doen. Het heeft volgens hem nooit vastgestaan dat Vorm zou gaan boren. En gesteund door een in opdracht van de projectontwikkelaar opgestelde trillingsprognose, werd besloten om de fundering te heien. De gemeente Teylingen bleek ook van het begin af aan op de hoogte te zijn geweest van het voornemen van Vorm om te gaan heien. Maar in alle contacten die wethouder Brekelmans en andere vertegenwoordigers van de gemeente met omwonenden over dit bouwplan hadden, werd dat niet vermeld. En dat terwijl de omwonenden de belofte van Vorm om de fundering te boren in die gesprekken, naar eigen zeggen, verschillende keren aan de orde hadden gebracht.

Gevoelig
Ook over het trillingsonderzoek op basis waarvan Vorm concludeerde dat het veilig was om te heien, waren de omwonenden niet te spreken. Het onderzoeksbureau was daarbij volgens de omwonenden uitgegaan van een verouderde richtlijn en de verkeerde categorie woningen. Een contra-onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren, gebeurde wel volgens de nieuwe richtlijn. Maar er werd nog steeds uitgegaan van normale woningen. En niet van de categorie ‘gevoelig’ die volgens de eigenaren van de oude huisjes aan de Bijleveldlaan voor hun woningen gebruikt had moeten worden. Het contraonderzoek in opdracht van de gemeente toonde al aan dat deze woningen kans liepen op schade. Maar bij de hantering van de juiste categorie zou deze kans waarschijnlijk nog veel groter zijn geweest. Daarbij bleek dat geen van beide onderzoekbureaus de woningen ooit heeft geschouwd. De berekeningen waren gedaan op basis van foto’s op Google maps.

De gemeente had in de beantwoording van de zienswijzen aangegeven geen mogelijkheid te hebben om de projectontwikkelaar te verplichten om de fundering te boren. Met verwijzingen naar een uitspraak van de Hoge Raad en bepalingen uit eerder verleende vergunningen en het Bouwbesluit, stelden de omwonenden dat de gemeente die mogelijkheid wel degelijk heeft. De leden van de Commissie Bezwaarschriften en Klachten wezen de vertegenwoordigers van de gemeente erop dat ze die mogelijkheid in ieder geval hebben op basis van het bouwveiligheidsplan dat de projectontwikkelaar nog in moet dienen. Er zou daarvoor ook een nieuwe trillingsprognose kunnen worden gemaakt, volgens de juiste normen.

Pijnlijk
Echt pijnlijk werd het toen commissievoorzitter De Ridder de gemeentelijke vertegenwoordigers erop moest wijzen dat de omstreden omgevingsvergunning formeel al verleend is. De gemeente bleek namelijk de beantwoordingstermijn van de vergunningsaanvraag te hebben overschreden. Dit had binnen acht weken moeten gebeuren, maar de gemeente heeft de reactie een dag te laat verstuurd. Daarmee wordt de omgevingsvergunning automatisch verleend. De commissievoorzitter stelde ook kritische vragen over het feit dat de gemeente niet alle bezwaren van de omwonenden aan de commissie had doorgespeeld.

Voorgelogen
Bij de omwonenden leefde vooral veel onbegrip over de manier waarop de gemeente met hun belangen is omgesprongen. Mevrouw Zorge verwoorde het gevoel dat de omwonenden door de gemeente en projectontwikkelaar zijn voorgelogen. “Door het verstrekken van valse informatie hebben deze partijen mij het idee gegeven dat mijn woning geen schade op zou lopen. En waar moet ik nu straks aankloppen als de scheuren in mijn muren zitten”, zo wilde ze weten “Bij de gemeente, die alle verantwoordelijkheid afwijst. Of bij de projectontwikkelaar? Zegt u het maar!” zo hield ze de aanwezigen voor. Vertegenwoordiger Romijn van Vorm gaf aan dat ze daarvoor niet bij de projectontwikkelaar moet zijn. “De veroorzaker betaalt en dat zijn niet wij, maar de bouwer”, zo hield hij de omwonenden voor. Vorm maakte onlangs nog bekend dat de bouw met zeker een jaar is uitgesteld omdat er geen bouwer gevonden kan worden. Romijn gaf nu echter aan dat hij verwacht dat er De eerste zes maanden niet gebouwd gaat worden.

De omwonenden hadden een hele rits vragen voor de gemeente over niet uitgevoerde controles op trillingen bij de sloop, het verhalen van de schade en het proces dat tot het verlenen van deze vergunning heeft geleid. De commissievoorzitter wees de omwonenden er aan het eind van de lange zitting op dat de commissie Bezwaarschriften en Klachten daarvoor niet de juiste plek is. Die punten hadden volgens de commissievoorzitter eigenlijk eerder in het proces met de gemeente moeten worden besproken. “Maar die heeft ons al die tijd in de waan gelaten dat er niets aan de hand was en er geboord zou worden”, zo verwoorde één van de omwonenden de positie waar ze door de gemeente in waren gebracht.

De omwonenden horen waarschijnlijk na de jaarwisseling wat het college van B&W op basis van het advies van de commissie met hun bezwaren gaat doen.