Omwonenden Van Pallandtlaan geconfronteerd met grotere rotondes en fietstunnels

SASSENHEIM, 17 april 2019 – De gemeente Teylingen en de provincie Zuid-Holland willen de twee rotondes op de Van Pallandtlaan in Sassenheim vergroten om het toegenomen verkeer aan te kunnen. Omwonenden willen “niet nog meer verkeer”, zo bleek dinsdag uit een door circa 200 belangstellenden bezochte informatieavond. Daarnaast is er een kans dat huizen en tuinen moeten wijken voor twee fietstunnels.

Er klinkt applaus als één van de omwonenden in de zaal zegt dat de N208 vast staat vanwege de drukte op de A44 die eerst opgelost moet worden. Als er toch meer verkeer over de N208 gaat, dan moet het stuk tussen de twee rotondes ondertunneld worden, zegt de omwonende. “Het irriteert mij mateloos dat het plan niet gaat over de mensen die langs de N208 wonen”, zegt een ander.

Projectmanager Rogier Gerritzen van de provincie Zuid-Holland kan zich de zorgen over de drukker wordende N208 voorstellen: “Als je de provinciale weg opnieuw zou moeten doen dat zou je de weg niet daar aanleggen”

De omwonenden worden nu betrokken bij de keuzes over het aan te leggen fietspad. Er werden dinsdag ook vragen gesteld of er gepraat kan worden over andere alternatieven zoals een Sassenheimse randweg of ondertunneling van de N208. Een nieuwe verbinding tussen de A44 en Lisse bij de 2e Poellaan als onderdeel van project Duinpolderweg zou het verkeer op de N208 ook kunnen laten afnemen.

Drukte
Wethouder Bas Brekelmans zegt dat de N208 bij Sassenheim vol loopt. De drukte op de rotondes zal toenemen omdat er in het noorden van Sassenheim flink wat woningen en auto’s bij komen. Projectontwikkelaar Timpaan gaat onder de naam Park OverTeylingen 131 woningen bouwen achter Sassembourg en op de Digros en Hoogvliet locaties worden straks ook woningen gebouwd. De provincie wil bovendien een snelle busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol over de N208 laten rijden.

De rotondes op de Van Pallandtlaan (N208) zullen vergelijkbaar worden met die op de Nagelbrug in Voorhout en bij de Keukenhofdreef in Lisse. Om het extra verkeer aan te kunnen, moet de rotonde op de kruising Hoofdstraat – Van Pallandtlaan extra rijstroken (toeleidende takken) krijgen voor verkeer komende vanuit Noordwijkerhout, Lisse en Sassenheim. De rotonde op de kruising Parklaan – Van Pallandtlaan krijgt voor het verkeer vanuit het noorden ook twee toeleidende takken.

Fietstunnels
De extra rijstroken zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers nog moeilijker kunnen oversteken. Daarom wil de gemeente één of twee tunnels voor fietsers en voetgangers aanleggen. Dit zijn flinke tunnels van 7 tot 8 meter breed en 3,5 meter diep. De fietspaden omlaag de tunnel in en terug omhoog zullen ieder 80 meter lang zijn.

De gemeente wil de komende maanden samen met omwonenden en andere belanghebbenden in 3 of 4 bijeenkomsten bepalen waar de tunnels het beste aangelegd kunnen worden. De wethouder sluit niet uit dat er ter wille van het algemeen belang huizen of andere panden moeten verdwijnen om de fietstunnels aan te leggen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de fietspaden en -tunnels. Brekelmans verwacht wel dat de provincie of regionale fondsen betalen voor de aanleg van de tunnels.

De plannen voor de N208 en de fietstunnel worden naar verwachting in oktober of november 2019 gepresenteerd op een tweede informatieavond. In het eerste halfjaar van 2020 neemt de gemeenteraad dan een besluit.

Bekijk de presentatie over de N208 (PDF).