Jan Steen brengt leven in de brouwerij: multimediale experience in Warmond

WARMOND, 8 juni 2024 – Woensdag 5 juni presenteerde een nieuwe Warmondse stichting “Jan Steen in Holland” haar plannen aan een twintigtal prominenten uit het openbaar bestuur, de culturele sector en de toeristische sector. Foto’s Richard Nell

Nadat het gezelschap met een replica van een trekschuit van Leiden naar Warmond was gevaren, overhandigde stichtingvoorzitter Hans Oudshoorn het bidbook “Jan Steen in Holland” aan de Commissaris van de Koning, Jaap Smit. Die trekschuit was speciaal voor deze gebeurtenis ingehuurd omdat het schip vroeger een soort intercity was tussen Delft, Den Haag, Leiden, Warmond en Haarlem, de woon- en verblijfplaatsen van onze Hollandse meester.

Later dit jaar wil de stichting aan de Gemeentehaven in Warmond een multimediale Jan Steen Experience openen. In aanloop naar de viering van het 400ste geboortejaar van de schilder in 2026, werkt de stichting naar een samenwerking tussen toonaangevende musea en de Jan Steensteden Delft, Den Haag, Leiden en Haarlem. Warmond, waar de schilder ook enkele jaren woonde en werkte, is middels de stichting de spil en katalysator van dit project en de pleitbezorger van een regiobrede aanpak met zijn geboortestad Leiden in de hoofdrol.

Jan Steen, behalve schilder ook brouwer en café-houder was, brengt hiermee 400 jaar na zijn geboorte nieuw leven in de brouwerij waardoor de regio aantrekkelijker wordt en nieuwe initiatieven in kunst en detailhandel een kans krijgen.