Plan huurappartementen station Voorhout

VOORHOUT, 21 juni 2022 – De gemeente Teylingen werkt samen met Stek aan een plan voor de bouw van sociale en middeldure huurappartementen bij het station in Voorhout. Deze plek is nu nog deels openbaar groen en deels in gebruik als parkeerterrein. Foto PR

De woningen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de grote vraag naar deze woningtypen in Teylingen. De gemeente onderzoekt ook of er een nieuwe bibliotheek kan worden ingepast op deze plek of op een andere plek in het centrum van Voorhout.
Het plan is nog echt in de beginfase. Omdat de plek centraal en in bebouwde omgeving ligt is het belangrijk dat het plan zorgvuldig wordt aangepakt en er een aantrekkelijk openbaar gebied blijft bestaan. Ook is er extra aandacht voor geluid omdat de appartementen dichtbij het spoor zullen liggen.

Informatiebijeenkomst
De komende tijd werkt de gemeente het plan verder uit en wordt er extra onderzoek gedaan. In de tweede helft van dit jaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners en andere belangstellenden. De gemeente gaat hiernaast in gesprek met verschillende organisaties met de vraag om mee te denken over het plan.

Advertentie