College wilde schikking in beroep tegen Ondernemersfonds geheim houden

TEYLINGEN, 23 december 2018 – Het college van Teylingen wilde onderhandelingen over een schikking van 25.000 euro met zes ondernemers geheimhouden. De ondernemers wilden tijdens het beroep bij de rechtbank tegen de bijdrage voor het Ondernemersfonds Teylingen een schikking treffen met wethouder Bas Brekelmans. Na kritische vragen van de oppositie blijkt de geheimhouding juridisch niet houdbaar. Het CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie dienden donderdag in de gemeenteraad een motie van afkeuring tegen het college in voor het handelen tegen de principes van openbaarheid van bestuur.

Ondernemersfonds Teylingen
De belastingverhoging van totaal 4 ton voor het Ondernemersfonds ging op 1 januari 2016 van start. Boze ondernemers die het niet eens waren met de verplichte bijdrage verzamelden zich in de Vrije Ondernemers Teylingen. De evaluatie van de proefperiode van twee jaar pakte in november 2017 niet goed uit. Voor- en tegenstanders stonden recht tegenover elkaar. Het fonds kon maar beperkt plannen realiseren en hield aan het einde nog 300.000 euro over. Zes ondernemers gingen in beroep bij de rechtbank tegen de bijdrage voor het Ondernemersfonds Teylingen in de OZB-aanslag. Advocaat Steenbergen onderhandelde met wethouder Brekelmans over een schikking in deze zaak. Het college besloot echter op 16 oktober 2018 dat een schikking moreel niet te verantwoorden is. Het college besloot ook tot geheimhouding van het dossier omdat openbaring volgens het college het financieel belang van de gemeente zou schaden.

Vragen CDA
Het CDA kwam de afwijzing van de schikking ter ore en de stelde vragen aan het college. In de gemeenteraad van 29 november werd geheimhouding opgelegd voor het antwoord van het college op de CDA-vragen waarin de afgewezen onderhandeling over een schikking wordt uitgelegd. Het CDA, ChristenUnie en PvdA zagen in die geheime vergadering geen reden om de antwoorden geheim te houden omdat het financieel risico niet goed gemotiveerd is.

Toch openbaar
Op 18 december kwam het college, na raadpleging van haar advocaat, toch tot de conclusie dat geheimhouding niet mogelijk is. In de raadsvergadering van 20 december werden de stukken door de gemeenteraad openbaar gemaakt.

Kritiek oppositie
“Het college is collectief door het ijs gezakt”, zegt Peter Scholten (CDA). Volgens Scholten is het beeld ontstaan dat wethouder Brekelmans onbezonnen te werk is gegaan door te onderhandelen over een schikking. “Als raad zijn wij misleid”, zegt Scholten over de onterechte geheimhouding.

“Door aan te sturen op schikking doorbreek je het gelijkheidsbeginsel”, zegt Sandra Groenendal (PvdA). Als de schikking was doorgegaan waren de 6 ondernemers anders behandeld dan de overige ondernemers die wel betaalden voor het Ondernemersfonds. Groenendal vraagt zich af hoe eerlijk en transparant het college is als de gemeenteraad niet wist dat er schikkingsonderhandelingen plaatsvonden.

Frans Nederstigt (ChristenUnie) stoort zich net als Don Verhoef (GroenLinks) aan het feit dat de coalitiepartijen VVD, D66 en Trilokaal de wethouder onvoorwaardelijk steunden bij het geheimhouden van antwoorden van het college over de schikking: “De coalitie is niet aangesteld om als klapvee voor college te dienen”. De ChristenUnie verwijt het college vooral het geheimhouden op oneigenlijke gronden: “De wethouder heeft de actie onder het tapijt willen vegen. Dat is geen fout maar moedwillig handelen”, zegt Nederstigt.

Reactie coalitie
Frans van Swieten (Trilokaal) vindt dat de geheimhouding de schoonheidsprijs niet verdient en dat er vooral lering uit getrokken moet worden.

Fred Koot (D66) maakt zich zorgen dat met het doorgaan van het beroep door de 6 ondernemers de hele OZB-verhoging voor het Ondernemersfonds teruggedraaid kan worden.

Frank Beijk (VVD) erkent dat er door zijn partij fouten zijn gemaakt: “We waren te weinig scherp in het volgen en controleren van het college”. Volgens Beijk heeft het vertrouwen in het college ‘zeker een kras opgelopen’ die op een zo kort mogelijke termijn hersteld moet worden.

Wethouder
“Ik werp het verre van mij dat het te kwader trouw zou zijn”, zegt Brekelmans over de geheimhouding van de mogelijke schikking. De wethouder zegt dat de zes ondernemers, vertegenwoordigd door Steenbergen advocaten, in hun beroep tegen de bijdrage voor het Ondernemersfonds in de OZB 700.000 tot 900.000 euro eisen van de gemeente. Zij waren echter bereid om te schikken in plaats van een lange juridische procedure te voeren. De vraag hiervoor legde Steenbergen vorig jaar neer bij voormalig VVD-fractievoorzitter Marlies Volten. De fractievoorzitters bespraken het verzoek maar hebben het doorverwezen naar het college. Volgens Peter Scholten hebben de fractievoorzitters toen aangegeven dat een schikking niet aan de orde was. Brekelmans zegt dat het schikkingsverzoek alleen neutraal is doorgestuurd naar het college.

Brekelmans noemde donderdag drie redenen om te praten over een schikking. Ten eerste is de kans dat de ondernemers het beroep winnen klein, maar gaat het wel over een claim tot 900.000 euro. In de tweede plaats wil Brekelmans de discussie over het Ondernemersfonds snel afsluiten en ten slotte is het beleid van de gemeente om juridische procedures te voorkomen en conflicten in den minne te schikken.

Afkeuring
In de motie van afkeuring worden burgemeester en wethouders verweten met de geheimhouding de raad onvoldoende en incompleet geïnformeerd te hebben en te hebben gehandeld in strijd met de principes van openbaarheid van bestuur. De motie werd in de gemeenteraad alleen gesteund door de voltallige oppositie (CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie). Een tweede motie waarin het college wordt opgeroepen de raad actiever te informeren werd wel unaniem gesteund.