Sloop Westerbeekschuur voor uitzicht op Ruïne van Teylingen

TEIJLINGEN, 3 december 2019 – Het college heeft de plannen rondom de Ruïne van Teylingen verder uitgewerkt. In het gekozen scenario wordt de Westerbeekschuur gesloopt, komt er een bezoekerscentrum en wordt de Kaasschuur gerenoveerd. De Donjon krijgt een eerste verdieping en een dichte constructie. Rondom de Ruïne komen tuinen.

Wethouder Arno van Kempen heeft in deze fase een financiële haalbaarheidsstudie laten maken. In het gekozen tweede scenario zijn de eenmalige kosten 3,8 miljoen euro en jaarlijks 99.000 euro. Hoewel de kosten nu duidelijker zijn moet in de volgende fase nog bepaald worden wie er gaat betalen.

Stichting Kasteel Beheer Teylingen verwacht dat het aantal bezoekers zal verdubbelen tot 10.000 bezoekers.

Ruïne tuin
De Ruïne-tuin is een centraal thema binnen de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen. “De ruïne van Teylingen is hierin een voorbeeld die we als parel van Teylingen en de Duin- en Bollenstreek willen ontwikkelen. Tuinen rondom de Ruïne bieden mogelijkheden om onze identiteit als Bollenstreek te bestendigen en daarnaast jaarrond toeristisch en cultureel aanbod te bieden”, aldus het college.

In de businesscase wordt uitgegaan van een basis investering voor het klaarmaken van de grond. Er worden kansen gezien in het overlaten van de realisatie en exploitatie van de tuinen aan een initiatiefnemer. Er wordt uitgegaan van een Ruïne-tuin van 2 ha.

Het zogeheten evenemententerrein achter de Ruïne en het terrein van Westerbeek worden gekocht en bij de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen betrokken.

Westerbeekschuur
Met de sloop van de Westerbeekschuur wordt de zichtlijn vanaf de Teylingerlaan en Frans van Borselenlaan weer teruggebracht. De gemeente moet mogelijk wel wachten tot in 2023 de huurcontracten aflopen.

Bezoekerscentrum
Teylingen wil een bezoekerscentrum bouwen met een oppervlakte van circa 500 m2 zonder verdieping. Hier kan ruimte geboden worden voor een informatiebalie, een expositie, lezing, educatie, kleinschalige horeca en andere initiatieven. Door alleen de begane grond te gebruiken zal de Ruïne vanuit de Teylingerlaan en Frans van Borselenlaan beter zichtbaar zijn.

Kaasschuur
De renovatie van de Kaasschuur is een casco renovatie waarbij de verdieping die er momenteel inzit wordt verwijderd. Een casco renovatie wil zeggen dat alleen de ruwbouw wordt verzorgd. De schuur wordt wind- en waterdicht gemaakt, inclusief ramen, deuren, glas en dakpannen. De inrichting is hier niet in meegenomen. De inrichting wordt overgelaten aan een initiatiefnemer.

Exploitatie
De gemeente zoekt initiatiefnemers die de ruïne, de omliggende tuinen, het bezoekerscentrum en horeca willen exploiteren. Er zijn al drie initiatiefnemers die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen.

De structurele kosten voor personeel en onderhoud zijn in de business case jaarlijks 99.000 euro. De initiatiefnemers moeten dus minimaal dit bedrag aan inkomsten binnenhalen om de kosten te dekken.

Financiering
De politieke partijen waren het maandag in de Commissie Ruimte eens over het gekozen scenario. De vraag is wel of de wethouder de financiering van de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen rond krijgt.

De PvdA wil de eenmalige kosten financieren als er maatschappelijk positieve effecten zijn zoals het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Trilokaal en VVD zijn echter tegen de ontwikkeling van de Ruïne met gemeentegeld. “Er gaat wel degelijk een beroep gedaan worden op de gemeente”, zegt Van Kempen over de financiering. Stichting Monumenten Bezit, de eigenaar van de Ruïne wil volgens de wethouder “in financiële zin meedenken”.

Zie ook: Gemeenteraad kiest voor tuinen rondom Ruïne van Teylingen