Wethouder duurzaamheid Rob ten Boden vertrekt

TEYLINGEN, 20 november 2019 – Wethouder Rob ten Boden vandaag zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad. Hij zal zijn taken neerleggen na de raadsvergadering op 19 december 2019. Ten Boden is wethouder voor Trilokaal en heeft onder andere duurzaamheid in zijn portefeuille. Ten Boden is al de tweede wethouder die vertrekt uit het college van Teylingen. Bas Brekelmans kondigde in mei 2019 zijn vertrek aan.

Duurzaamheid
De wethouder kreeg kritiek van de gemeenteraad dat hij weinig voortgang heeft geboekt met de gemeentelijke duurzaamheidsplannen. Reny Wietsma (CDA) zei in september dat Teylingen op duurzaamheidsgebied het spoor bijster is en nu in actie moet komen. Eén van de concrete duurzaamheidsplannen van het college, om in 2020 100.000 zonnepanelen op de daken van Teylingse bedrijven te plaatsen, mislukte. Monique de la Rie (VVD) wilde dat de wethouder opschiet: “We hebben het gevoel dat we op de inhoud moeten bijsturen”.

Brief Ten Boden
“Mijn overstap vanuit de ICT naar het wethouderschap bleek veel groter dan ik had verwacht. De gemeentelijke organisatie wordt gestuurd door geschreven en ongeschreven regels en wettelijke regelingen. Het speelveld is daardoor beperkt. Ondanks mijn inspanningen kwamen daardoor mijn doelen nauwelijks dichterbij”, schrijft Ten Boden.

Ten Boden schrijft in zijn ontslagbrief dat zijn manier van werken niet altijd aansloot met hoe het er in het politieke speelveld aan toe gaat. “Ik werk graag samen met anderen. Wissel daarbij graag ervaringen en ideeën uit zodat we onze gezamenlijke doelen bereiken. Het openlijk mogen twijfelen, de tijd nemen en krijgen om nuances en alternatieven af te wegen zijn, vind ik, essentieel om tot kwalitatief goede en succesvolle resultaten te komen. Dat is in de politieke arena niet altijd gewenst of mogelijk. Hierdoor sluit mijn manier van werken niet altijd aan op het politieke proces. Als ICT-manager werkte ik aan concrete doelen op korte termijn, het werk van een bestuurder vraagt andere stuurmanskunst, lange adem en diplomatie”, aldus Ten Boden, “Ik ben gericht op het behalen van concrete resultaten. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar met veel inzet en gedrevenheid samen met mijn collega’s gewerkt aan een gemeentelijke organisatie die naar de inwoners en ondernemers luistert en hen centraal stelt. Ook wilde ik in Teylingen de 17 wereld-duurzaamheidsdoelen realiseren. Echter na 1,5 jaar wethouderschap heb ik geconstateerd dat ik effectiever kan zijn buiten dan binnen het politieke speelveld.”

Reactie burgemeester
“Ik realiseer me dat het neerleggen van het wethouderschap voor Rob, die zich zo betrokken voelt bij de publieke zaak, hem zeer aan het hart gaat. We danken hem voor de fijne samenwerking en de jarenlange inzet voor de gemeenschap. We gaan je warme persoonlijkheid missen”, aldus burgemeester Carla Breuer.

Ten Boden heeft zich als raadslid en wethouder 16 jaar ingezet voor de gemeentelijke politiek. In zijn ontslagbrief omschrijft de wethouder zijn overwegingen. Hij verwacht buiten de politieke arena meer te kunnen bereiken dan daarbinnen. Ook is de gezondheidstoestand van zijn vrouw een belangrijke overweging bij zijn besluit. Zij verdient meer aandacht en tijd. Carla Breuer: ‘Wij respecteren zijn overwegingen en wensen hem alle succes toe’.

Trilokaal
Fractievoorzitter Frans van Swieten vindt het jammer dat Ten Boden opstapt: “Hij is altijd een belangrijke steunpilaar geweest voor Trilokaal. Rob staat aan de kant van de inwoners van Teylingen, denkt goed na voor hij iets doet en is een aardige vent. Het is dus logisch dat we het jammer vinden dat hij stopt. Ik heb er wel met hem over gesproken, maar het is zijn keuze”, aldus Van Swieten.

Trilokaal gaat de komende tijd het gesprek aan met mogelijke opvolgers van de wethouder. De partij streeft ernaar om bij het vertrek van Ten Boden in december direct een nieuw lid voor het college van B&W te kunnen voorstellen.

Zie ook: