Behoud van oude spoorwoningen in Voorhout onzeker

VOORHOUT, 24 mei 2023 – De toekomst van twee oude spoorwoningen aan de ‘s-Gravendamseweg 73-75 in Voorhout is onzeker. De gemeenteraad wordt in de raadsvergadering van 1 juni gevraagd in te stemmen met de aankoop van één van de woningen door het Vuilafvoerbedrijf (VAB). De woningen staan bij de ingang van het terrein van het VAB en de angst bestaat dat wanneer het Vuilafvoerbedrijf ook de andere woning kan kopen, de twee-onder-één-kap-woningen zullen worden gesloopt. (Foto: HKV – Blokwachterswoningen station Voorhout in 1945)

De Historische Kring Voorhout (HKV) deed vorige week woensdag tijdens de gemeentelijke commissievergadering Duurzaamheid, Economie en Bestuur (DEB) een beroep op de raad en het college, om de woningen te behouden. De gemeenten in de Duin en Bollenstreek vormen het bestuur van het VAB en moeten dus instemmen met de aankoop van de woning. Daarbij zou volgens de HKV een voorwaarde moeten worden opgenomen dat de woningen niet gesloopt mogen worden.

Deze woningen zijn volgens voorzitter Chris Tetteroo van de HKV namelijk geen gewone huizen. Het zijn de laatst overgebleven spoorwoningen van de vijf die ooit in Voorhout hebben gestaan. Ze stonden bekend als zogenaamde blokwachterswoningen en hadden altijd een standaardindeling van twee woningen in één gebouw. Het eerste huis bevond zich bij de spoorbrug over de Mallegatsloot. De tweede en derde waren te vinden bij station Piet Gijzenbrug, en de vierde bevond zich in de bocht van de spoorlijn. Tot slot stond er een blokwachterswoning bij de spoorwegovergang in het dorp. De daaropvolgende spoorwoning, gelegen aan de Haarlem-Leiden lijn nabij Sikkens, bevindt zich op het grondgebied van Sassenheim.

Oorlogsslachtoffers
Wat deze spoorwoningen volgens Tetteroo historisch belangrijk maakt, is dat er twee Voorhoutse oorlogsslachtoffers zijn geboren: Ed Muller (1903-1945) in het huis nabij Piet Gijs en Dirk van den Kerkhof (1923-1945) in het huis in de bocht tussen Piet Gijs en het dorp.

Behalve de woningen bij het VAB, zijn alle andere spoorwoningen al afgebroken. Als deze laatste woningen worden verkocht aan het Vuilafvoerbedrijf, bestaat de kans dat dit laatste blok spoorwoningen ook dreigt te verdwijnen. Na het pleidooi van HKV-voorzitter Tetteroo in de commissievergadering, spraken verschillende fracties de hoop uit dat de woningen behouden kunnen blijven. Maar verantwoordelijk wethouder Hooij deed geen enkele toezegging in die richting. Forum voor Democratie heeft voor de komende raadsvergadering een motie ingediend, waarin het college wordt opgeroepen om zich tot het uiterste in te spannen om ervoor te zorgen dat deze historische spoorwoningen niet gesloopt zullen worden.

Advertentie