Gebakkelei over Tweede Elsgeesterweg

VOORHOUT, 24 november 2022 – Dinsdagavond werd in de commissie ruimte het voorstel van de ChristenUnie besproken om de Tweede Elsgeesterweg te verharden met Terrastab, een soort bindmiddel dat in de huidige toplaag van de weg wordt gespoten. De partij kwam met dit voorstel nadat het college op basis van input tijdens een inspraakavond, had besloten de weg niet te verharden. Archieffoto

Maar liefst zeven insprekers voerden het woord. Een van hen las ook een inspraakreactie voor van iemand die er niet bij kon zijn. De insprekers gingen in op het voorstel van de ChristenUnie, maar ontkrachtten ook elkaars argumenten om voor of tegen te zijn. Een van de insprekers voelde zich geschoffeerd omdat het college de verharding had afgeblazen en de ChristenUnie daar nu weer op terugkwam. Mevrouw Mack van de ChristenUnie was luid en duidelijk. Besluiten worden niet genomen op inspraakavonden maar in de gemeenteraad, die daarvoor is verkozen. Zij noemde dat besluit op de inspraakavond ondemocratisch.
Voor wat het voorstel van de ChristenUnie betreft om de weg met Terrastab te verharden, waren de meningen in de raadscommissie verdeeld. In de gemeenteraadsvergadering van 15 december wordt er verder gesproken over dit onderwerp. Voor die tijd wordt er nog wel gekeken naar de kosten van Terrastab ten opzichte van de kosten van het jaarlijkse reguliere onderhoud van de onverharde weg. Daarnaast naar de duurzaamheidsaspecten van Terrastab.
Er wordt volgens een van de insprekers nu al meer dan 35 jaar over de Elsgeesterweg gediscussieerd.

Advertentie