Gemeente verkoopt grond voor sociale woningbouw

SASSENHEIM, 27 mei 2021 – De gemeente Teylingen verkoopt een deel van de gronden in het woningbouwproject Bloementuin in Sassenheim aan Woonstichting Stek. De woonstichting gaat daar dertig appartementen in de sociale sector realiseren. De nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd. Ze krijgen geen gasaansluiting en worden energiezuinig (0 of plus op de meter).

In Bloementuin komen in totaal 86 woningen, 50 appartementen en 36 woningen. De nieuwe wijk wordt straks een rustige, groene leefomgeving met veel water. Bloementuin ligt ruwweg tussen de Parklaan, Narcissenlaan, Gladiolenstraat, Mondriaanlaan en Rembrandtlaan in Sassenheim. Het gebied is eigendom van de gemeente. Op deze plek stonden vroeger gymzalen, een dansschool en het gebouw De Ankerplaats. Deze gebouwen zijn jaren geleden al gesloopt. Ook lag er het tennispark van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV), dat een nieuw onderkomen heeft gekregen op sportpark Roodemolen.

Het appartementengebouw met de sociale appartementen wordt op de hoek van de Parklaan en Narcissenlaan gebouwd. Het gaat om sociale appartementen met uiteenlopende sociale huurklassen. Wethouder Marlies Volten is “verheugd dat de gemeente in goede samenwerking met Stek op deze mooie plek in de gemeente een belangrijke doelgroep op de woningmarkt kunnen bedienen met het ontwikkelen van betaalbare woningen”.

Planning
Voor de 56 vrijesectorwoningen in Bloementuin bereidt de gemeente momenteel een aanbestedingsprocedure voor. De verwachting is dat die halverwege dit jaar van start gaat. Het voorontwerpbestemmingsplan Bloementuin is afgelopen april voorgelegd aan de betrokken instanties, zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie en de brandweer. Zij konden op het plan reageren. In oktober kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan Bloementuin bekijken en erop reageren. Waarschijnlijk wordt het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2022 vastgesteld. Vervolgens start de bouw van de woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Oplevering van de woningen wordt verwacht in 2023.

Advertentie