Goedkeuring en convenant voor aanleg skeelerbaan

WARMOND, 8 augustus 2019 – Voorzitter Philip van der Post Warmondse IJsclub (WIJC) zette dinsdag als laatste zijn handtekening onder een convenant over de aanleg van de Skeelerbaan in de Warmondse Veerpolder. De Teylingse wethouder Van Kempen(r) en voorzitter Louis Eggen(l) van de Vereniging van Eigenaren Karpers & Forellen in de Leidse Merenwijk waren hem al voorgegaan. In het convenant staan afspraken die de overlast voor Leidse omwonenden door gebruikers van de Veerpolder moeten beperken.

Een week eerder stemde een deel van de leden van de Warmondse IJsclub tijdens een extra algemene ledenvergadering unaniem in met de aanleg van een skeelerbaan op het terrein van de vereniging in de Warmondse Veerpolder. Binnen de vereniging was ook veel kritiek op de plannen, maar slechts een deel van de leden mocht stemmen over dit besluit. Tijdens de ALV werd ook het door de gemeente, de ijsclub en haar buren in de Leidse Merenwijk gesloten convenant besproken. In dit convenant zijn afspraken opgenomen om mogelijk hinder qua geluid, kunstlicht en parkeren te beperken.

Het benodigde geld voor de skeelerbaan komt onder andere van subsidies van de gemeente Teylingen, het Schipholfonds en andere partijen. En een aanzienlijk bedrag is als lening door Vrienden van de WIJC is ingebracht. Om het resterende bedrag bij elkaar te krijgen is een crowdfundingsactie gelanceerd. Het streven van de Warmondse IJsclub is dat de nieuwe skeelerbaan er 1 november a.s. zal liggen.

Voorzitter Philip van der Post (mi.) spreekt de extra algemene ledenvergadering van de Warmondse IJsclub toe.

Advertentie